Međunarodni dan zadrugarstva

U svijetu danas ima više od tri milijuna zadruga

0 Flares 0 Flares ×
U zadruge je uključeno gotovo 12 posto svjetskog stanovništva

Zagreb, 4. srpnja 2020.Međunarodni dan zadruga godišnje je obilježavanje ideje zadrugarstva, a održava se prve subote u srpnju još od 1923. godine. Od 1995., Ujedinjeni narodi i Međunarodni savez zadruga (International Cooperative Alliance) koordinirano rade na podizanju svijesti o vrijednosti zadrugarstva kao rješenja za brojne probleme s kojima se čovječanstvo danas suočava. Zadruge su format udruživanja kroz koji ljudi mogu bitno poboljšati svoje blagostanje i istodobno znatno pridonijeti zajednicama u kojima žive i rade.

Ono što je privlačno u zadrugama jest struktura – to su demokratski organizirane pravne osobe u vlasništvu svojih članova koje operiraju prema jasnim načelima, nastojeći maksimizirati pogodnosti. Svaki član zadruge ima jednak udio u vlasništvu i financijama, i jedan glas u donošenju odluka. I, dok stvari funkcioniraju, jednako se koriste stečenim dobrobitima, a kad dođe kriza, svi dijele teret otežanog poslovanja.

Demokratska struktura zadruge jamstvo je njene osjetljivosti na potrebe članova, posebno za vrstu posla i projekata kojima se žele baviti. Riječ je o ravnomjernoj podjeli dobrobiti i odgovornosti, fleksibilnosti u radnom vremenu i mjestu gdje se posao treba obaviti, otvorenosti prema privatnim i ostalim obavezama pojedinaca, članova zadruge.

Među ljudima koji su se odlučili svoju profesionalnu budućnost utemeljiti u zadruzi nalazi se mnogo onih koji svoje želje i ambicije nisu mogli ostvariti u tvrtkama u kojima su radili, a u posljednje vrijeme, i mnogi koji nisu našli zadovoljavajuće zaposlenje u struci pa rješenje pronalaze u okupljanju istomišljenika s kojima dijele sličnu sudbinu. Udruživanje u zadrugu njima je jamstvo da im se neće ponoviti scenarij koji su proživjeli u tvrtkama u kojima se nisu uspjeli profesionalno ostvariti.

Prema podacima koje je objavio Međunarodni savez zadruga – ICA (International Cooperative Alliance), najveća nevladina organizacija na svijetu, mjereno prema broju ljudi koje predstavlja, u svijetu danas ima više od tri milijuna zadruga, u koje je uključeno gotovo 12 posto svjetskog stanovništva – više od jedne milijarde ljudi. Vodećih tri stotine zadruga u svijetu generira 2,1 bilijun američkih dolara prihoda. U zadrugama radi više od 280 milijuna ljudi diljem svijeta, što je deset posto ukupnog broja zaposlenih na našem planetu. Međunarodni savez zadruga, s Europskim institutom za zadrugarstvo i društveno poduzetništvo (European Research Institute on Cooperative and Social Enterprises – Euricse), objavljuje godišnji izvještaj o zadrugarskoj svjetskoj ekonomiji The World Cooperative Monitor (www.monitor.coop)

Cooperatives Europe (Europske zadruge) predstavlja savez zadruga u Europi. Članice su 83 organizacije iz 32 europske zemlje u svim poslovnim sektorima. One predstavljaju 123 milijuna članova, 160 tisuća zadruga i 5,4 milijuna zaposlenika. Svaki peti stanovnik u Europi član je zadruge. Više o tome potražite na mrežnoj stranici coopseurope.coop


U Hrvatskoj se zadrugarstvo počelo razvijati pod utjecajem braće Stjepana i Antuna Radića, koji su u zadrugama vidjeli metodu bržeg gospodarskog razvoja hrvatske ekonomije. Iako, povijest zadružnog udruživanja u Hrvatskoj može se pratiti i nekoliko stoljeća ranije. U Hrvatskoj je danas registrirano oko tri tisuće zadruga, od toga njih nešto više od tristo djeluje uspješno, kao integrirana gospodarska cjelina, zapošljavaju i do pedesetak zadrugara. Ukupno, u svojim prihodima ostvaruju oko 0,70 posto BDP-a. Zadruga je, kao treći oblik poduzetništva u našoj zemlji, regulirana posebnim Zakonom o zadrugama. Evo definicije: Zadruga je dragovoljno, otvoreno, samostalno i neovisno društvo kojim upravljaju njezini članovi, a svojim radom i drugim aktivnostima ili korištenjem njezinih usluga, na temelju zajedništva i uzajamne pomoći ostvaruju, unapređuju i zaštićuju svoje pojedinačne i zajedničke gospodarske, ekonomske, socijalne, obrazovne, kulturne i druge potrebe i interese, i ostvaruju ciljeve zbog kojih je zadruga osnovana. (www. zakon.hr/z/458/Zakon-o-zadrugama). Zadrugu kao vrstu poslovnog entiteta može osnovati najmanje sedam osnivača – pojedinaca i / ili tvrtki s ulogom koji mora biti veći od tisuću kuna. Zadruga je pravna osoba koja se upisuje u Sudski registar. Pogodna je za bilo koju djelatnost. Član zadruge ne odgovara za obaveze zadruge (drugim riječima, odgovornost je kolektivna). Zadruga može zapošljavati radnike. Prednosti udruživanja u zadrugu su zajedničko knjigovodstvo, zajednički marketing, prodaja i nabava, što sve snižava inicijalne troškove proizvodnje. Članovi zadruge mogu dobiti potpore za samozapošljavanje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i, ako je zadruga osnovana u glavnom gradu, može dobiti i potporu Grada Zagreba. Zadruge mogu dobiti i potpore Ministarstva gospodarstva i drugih državnih tijela koje daju potpore, kao i bespovratna sredstva EU. Zadruge u našoj zemlji još potpomažu (kreditima) HAMAG BICRO, HBOR, poslovne banke. Sve što želite saznati o zadrugama u našoj zemlji nalazi se na adresi Hrvatskog centra za zadružno poduzetništvo, koji je prošle godine pripojen Ministarstvu gospodarstva.


 

Autor: Zvonko Pavić

novinar i urednik

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 Email -- 0 Flares ×
%d bloggers like this: