Mjere za turizam i promet

Smjernice Komisije o putovanjima i pokretanju turizma

0 Flares 0 Flares ×

Bruxelles, 13. svibnja 2020. – Europska komisija danas je predstavila paket smjernica i preporuka kojima će se pomoći državama članicama u oživljavanju prometa i turističkih djelatnosti, uz pridržavanje propisanih mjera zaštite zdravlja.

Riječ je o općoj strategiji oporavka tijekom ove i slijedećih godina, o zajedničkom pristupu u ponovnoj uspostavi slobode kretanja i ukidanju ograničenja na unutarnjim granicama EU-a na postupan i koordiniran način.

Postavljen je i okvir za ponovnu uspostavu prometa uz istodobno osiguravanje sigurnosti putnika i osoblja, a donesena je i preporuka o putnim vaučerima kao alternativi povratu novca te kriteriji za sigurno i postupno ponovno pokretanje turističkih djelatnosti te razvoj zdravstvenih protokola za ugostiteljske objekte.

Sustav vaučera trebao bi pomoći turističkim tvrtkama u borbi s nelikvidnošću, a kako bi funkcionirao, to mora biti zajedničko rješenje jer bi zasebna nacionalna rješenja (koja su neke zemlje već primijenile) mogla dovesti do poremećaja na jedinstvenom tržištu, odnosno nejednakih uvjeta za potrošače u pojedinim državama.

U Hrvatskoj su vaučeri za paket aranžmane u organizaciji turističkih agencija doneseni na temelju zalaganja Udruženja putničkih agencija HGK čime je plaćanje 133 milijuna kuna – koje su organizatori bili dužni vratiti samo za otkazana putovanja u razdoblju početka ožujka do kraja svibnja – odgođeno ili će ta putovanja biti realizirana u drugim terminima.

Sada se sustav vaučera predlaže i za ostale usluge poput smještaja, prijevoza, ulaznica i slično, sustavima koje su uvele Francuska, Italija i Grčka.

Vaučer samo odgađa pravo kupca na povrat i ne obvezuje ga koristiti ga (cilj je izbjeći plaćanja tijekom krize), a prijedlog je da vaučeri vrijede do 31. prosinca 2021. Ako ih putnik do tada ne iskoristi, organizatori putovanja moraju vratiti vrijednost vaučera u roku od 14 dana.

Što se paket-aranžmana tiče, ako u međuvremenu agencije uđu u stečaj, zahtjev putnika za povrat osigurava se već postojećim nacionalnim jamstvenim shemama (fond ili osiguranje).

Slične garantne fondove predlaže se uspostaviti i na razini EU za ostale usluge kako bi se izbjegao rizik.

Sredstva turističkih tvrtki za povrate su ograničena, pa bi, ako sada svi potrošači koji su spriječeni objektivnim razlozima zatvorenih granica ili ugroze zdravlja otkažu svoja putovanja i zatraže povrat, likvidnost sektora bi bila dovedena do neizdrživih razina.

U tim uvjetima tvrtke će propasti pa potrošači ionako neće moći ostvariti povrat jer je stečajna masa malih subjekata nedovoljna, a osiguranja ne postoje.

Primjenom vaučera, ta putovanja će se, nakon uklanjanja restriktivnih mjera ipak realizirati, a putnici koji i dalje žele povrat novca, moći će ga dobiti kada sektor malo stane na noge i počne ostvarivati i priljeve od novih rezervacija.

Primjena vaučera ne bi predstavljala trajnu promjenu prava potrošača, a u EU alternativno predlažu da se razmotri i mogućnost produženja vremenskog razdoblja u kojem turističke tvrtke moraju refundirati klijentima novac za plaćene, a neizvršene usluge.

Europska turistička industrija čini 4 posto prometa i 5,8 posto dodane vrijednosti nefinancijske europske poslovne ekonomije. Čak 10 posto europskih tvrtki pripada turističkoj industriji (2,4 milijuna), a zapošljavaju gotovo 14 milijuna radnika.

U Hrvatskoj turizam ćini gotovo dvadeset posto BDP-a.

EU PAKET MJERA ZA TURIZAM
(tekstovi su na engleskom jeziku)

Poveznica na softver kojim ih možete odpakirati


 

Autor: Pokreni posao

najkraći put do najbolje informacije za one koji žele stvarati nove vrijednosti

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 Email -- 0 Flares ×
%d bloggers like this: