Modernizacija mreža – glavni izvor prihoda

Poslovni rezultati tvrtke Ericsson Nikola Tesla

0 Flares 0 Flares ×

Zagreb, 20. veljače 2020. – Tijekom 2019. godine tvrtka Ericsson Nikola Tesla Grupa ostvarila je ukupne prihode od prodaje u iznosu od 1.77 milijardi kuna, što je 14,2% više u odnosu na prethodnu godinu, pri čemu je rast prihoda od prodaje ostvaren na svim tržištima.

Tvrtka je bila usredotočena na modernizaciju mreža kupaca u Hrvatskoj i inozemstvu te na razvoj novih rješenja u 5G području.

U području 5G tehnologije Ericsson je svjetski lider, a Ericsson Nikola Tesla Grupa, s više od 1400 razvojno – istraživačkih stručnjaka (od ukupno 3224 zaposlenika), dio je te globalne priče.

Vodeći hrvatski operatori prate globalne trendove te su modernizirali svoje mreže kao pripremu za uvođenje 5G, čiji se početak implementacije očekuje tijekom druge polovice 2020. godine, nakon što regulator objavi uvjete i dodijeli potrebni radio-frekvencijski spektar.

Snažan porast prihoda od prodaje na domaćem tržištu tvrtka Ericsson Nikola Tesla ostvarila je i u segmentu ICT za Industriju i društvo na projektima u području e-Zdravstva, e-Poslovanja (zemljišne knjige i katastar) i javne sigurnosti (nadzor državne granice).

U Hrvatskoj, Ericsson Nikola Tesla je zaradio 497 milijuna kuna

I na izvoznim tržištima zabilježen je porast prihoda od prodaje. Tu treba istaknuti nastavak suradnje s operatorima HT Eronetom, Crnogorskim Telekomom, Ipkom i beCloudom na modernizaciji, proširenju i održavanju telekomunikacijskih mreža. U segmentu ICT za Industriju i društvo treba spomenuti i poslove u Kazahstanu i Armeniji.

Ericsson Nikola Tesla nastavlja i s implementacijom programa Digitalne transformacije na razini Grupe

U odnosu na prethodnu godinu, bruto dobit veća je 16% te iznosi 164,5 milijuna kuna dok se bruto marža zadržala na približno istoj razini te iznosi 9,2%.

Operativna dobit iznosi 102,6 milijuna kuna, što je smanjenje od 14,5% prvenstveno zbog izostanka prihoda po osnovi Zakona o poticanju ulaganja, premda su pozitivni učinci ovog Zakona u 2019. godini vidljivi kroz smanjenje porezne obaveze, odnosno efektivne porezne stope. Operativna dobit manja je i zbog povećanih prodajnih troškova vezanih za rad na novim poslovnim prilikama. Neto dobit iznosi 102,6 milijuna kuna, dok je povrat od prodaje 5,8%.

Kraj godine Ericsson Nikola Tesla je zaključila sa solidnom bilancom i udjelom vlastitog kapitala u ukupnoj imovini od 33%. Ostvaren je i pozitivan novčani tok od poslovnih aktivnosti u iznosu od 68,9 milijuna kuna, prije svega kao rezultat kvalitetne realizacije strateških projekata. Ukupna novčana sredstva uključujući kratkotrajnu financijsku imovinu krajem godine iznose 135,8 milijuna kuna.

Učinkovitost obrtnog kapitala Grupe mjerena u danima vezivanja obrtnih sredstava iznosi 41 dan, a ako isključimo usluge za Ericsson učinkovitost obrtnog kapitala iznosi 110 dana uslijed pojačanog angažmana na projektima modernizacije mreža prvenstveno na domaćem tržištu. Stopa konverzije novca je 36%.

Tijekom 2020. Ericsson Nikola Tesla nastavlja i s implementacijom programa Digitalne transformacije na razini Grupe s ciljem pojednostavljena ključnih kompanijskih procesa i dodatne automatizacije.

Više pojedinosti potražite ovdje.

 

Autor: Pokreni posao

najkraći put do najbolje informacije za one koji žele stvarati nove vrijednosti

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 Email -- 0 Flares ×
%d bloggers like this: