Nacionalni strateški plan za poljoprivredu

Trinaest preporuka za Hrvatsku

0 Flares 0 Flares ×
Primjena dronova u poljoprivredi, primjer iz Zagrebačke županije. Foto: ZŽ

3. svibnja 2021. – Prošloga tjedna, na sjednici Odbora za poljoprivredu Hrvatskog sabora, načelnik Odjela u Općoj Upravi za poljoprivredu i ruralni razvoj Europske komisije, Michael Pielke, predstavio je preporuke Europske komisije za izradu hrvatskog strateškog plana u okviru Zajedničke poljoprivredne politike (ZPP), te su razmijenjena mišljenja o preporukama s članovima Odbora i ministricom poljoprivrede, Marijom Vučković.

Europska komisija identificirala je trinaest preporuka za Hrvatsku izrađenih na temelju 9 ciljeva ZPP-a, obveza iz europskog Zelenog plana i Strategije od polja do stola, istaknuo je Michael Pielke.

Preporuke nisu pravno obvezujuće no trebale bi potaknuti daljnje transformacije u poljoprivrednom sektoru koje se za Hrvatsku temelje na tri cilja.

Ojačati konkurentnost malih i mladih poljoprivrednih gospodarstava kroz financijske instrumente, digitalizaciju i modernizaciju proizvodnje.

U procesu konsolidacije poljoprivrednog sektora, pažnju je potrebno usmjeriti prema jačanju konkurentnosti malih i mladih poljoprivrednih gospodarstava kroz financijske instrumente, digitalizaciju i modernizaciju proizvodnje, vertikalnu integraciju proizvođača, proizvodnju proizvoda s dodanom vrijednošću, poticanjem kratkih lanaca opskrbe hranom i zaštitu potrošača.

Ciljevi zaštite okoliša u trebali bi se u našoj zemlji usmjeriti prema jačanju zaštite prirodnih resursa, uzimajući u obzir opasnosti od erozije tla posebno prisutne u Istočnoj Hrvatskoj i onečišćenja tla koje stvaraju pritisak na vode. Zbog nepovoljnog stanja očuvanja više od pola travnjačkih staništa, Hrvatska treba donijeti relevantne planove, te raditi na ubrzanju prilagodbe poljoprivrede nepovoljnim klimatskim promjenama, osobito sušama i investirati u smanjenje onečišćenja zraka i zaštitu voda. Komisija drži kako Hrvatska ima jedan od najvećih potencijala za razvoj biogospodarstva u Uniji, te bi na tom polju trebalo raditi na kreiranju mjera za njegovo poticanje.

Rok za predaju nacionalnih strateških planova u okviru ZPP-a je studeni 2021., a do tada je u postupak izrade potrebno uključiti zainteresirane dionike kako bi u konačnici ovaj plan bio uravnotežen.

Snimka rasprave dostupna je na poveznici: https://www.youtube.com/watch?v=wscjKXbDHZk


 

Autor: Pokreni posao

najkraći put do najbolje informacije za one koji žele stvarati nove vrijednosti

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 Email -- 0 Flares ×
%d bloggers like this: