Najveći paket potpora u proračunu Unije

Parlament odobrio fondove za zeleniji regionalni razvoj i suradnju

0 Flares 0 Flares ×
Detalj s plenarne sjednice Europskog parlamenta. Foto: EP / Eric Vidal

24. lipnja 2021. – Europski parlament je odobrio tri fonda s ukupnim iznosom od 243 milijarde eura za jačanje ekonomske, socijalne i teritorijalne kohezije. Riječ je o tzv. „kohezijskom paketu” koji obuhvaća cilj „Europska teritorijalna suradnja” (Interreg), Europski fond za regionalni razvoj i Kohezijski fond, kao i Uredbu o zajedničkim odredbama kojom su uređeni regionalni, kohezijski i socijalni fondovi EU-a u sljedećem sedmogodišnjem razdoblju. Sve tri uredbe objavit će se u Službenom listu Europske unije 30. lipnja i stupiti na snagu sljedećeg dana.

Naglasak na djelovanju u području klime, socijalnim programima i održivom razvoju

U skladu s novom Uredbom o zajedničkim odredbama, Interreg te Regionalni i kohezijski fond bit će obvezni usmjeriti najmanje 30 % svojih sredstava na djelovanje u području klime, kružno gospodarstvo te na ulaganja u održivi rast i radna mjesta. Predviđene su i posebne mjere za mala i srednja poduzeća te najudaljenije regije.

S proračunom od 243 milijarde eura, što je otprilike četvrtina Višegodišenjeg financijskog okvira (VFO) za razdoblje 2021. – 2027., Regionalni i kohezijski fondovi najveći su financijski alat EU-a.

Posebne mjere za najudaljenije regije

U cilju oporavka od pandemije bolesti COVID-19, njihovim sredstvima podupirat će se i kultura, održivi turizam, digitalizacija te povećanje otpornosti sustava javnog zdravstva.

Neće se podupirati ulaganja povezana s nuklearnom energijom ili fosilnim gorivima, uz izuzetak projekata zamjene ugljena prirodnim plinom koji se provode do 31. prosinca 2025.

Potpora oporavku od pandemije bolesti COVID-19

 


 

Autor: Pokreni posao

najkraći put do najbolje informacije za one koji žele stvarati nove vrijednosti

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 Email -- 0 Flares ×
%d blogeri kao ovaj: