Nasljednici unaprjeđuju obiteljska poduzeća

Istraživanje PwC Global NextGen Survey 2022

0 Flares 0 Flares ×

3. svibnja 2022. – U globalnom istraživanju o mnijenju i raspoloženju nasljednika obiteljskih poduzeća, koje je provela analitička kuća PwC (Global NextGen Survey 2022), 65 % pripadnika generacije nasljednika vlasnika obiteljskih poduzeća izjavilo je da im je poslovni rast glavni prioritet. Istodobno, gotovo isti udio ispitanika (64 %), kaže da njihovo obiteljsko poduzeće ima priliku biti predvodnicima na području održivih poslovnih praksi. Više od polovice, 55 %, vjeruje da se njihovo obiteljsko poduzeće vodi načelom održivosti u svemu što radi, dok 71 % shvaća da njihovo poduzeće ima odgovornost boriti se protiv klimatskih promjena i njihovih posljedica.

Ispitano je više od tisuću pripadnika generacije nasljednika vlasnika obiteljskih poduzeća u 68 zemalja diljem svijeta, kako bi se utvrdili njihovi ključni prioriteti i izazovi s kojima se suočavaju.

Premda je pripadnicima nove generacije vlasnika obiteljskih poduzeća jasno da je održiva poslovna praksa neizostavan element dugoročnog uspjeha, istraživanje pokazuje da će morati pojačati svoj angažman na tom području u bliskoj budućnosti.

Pripadnici nove generacije vlasnika kažu da su trenutačno aktivni na području ostvarivanja poslovnog rasta (59 %), vode računa o tome da tvrtka nudi odgovarajuće proizvode i usluge (50 %) i usvajaju nove tehnologije (44 %). Samo 28 % ispitanih izjavilo je da trenutačno poduzimaju korake kako bi stavili veći naglasak na održivost i učinak, ali 72 % očekuje da će se time posvetiti u budućnosti.

Također, samo četvrtina pripadnika nove generacije vlasnika izjavila je da trenutačno poduzimaju korake usmjerene na smanjenje utjecaja svog poslovanja na okoliš, a 65 % očekuje da će to činiti u budućnosti.

Pandemija bolesti COVID-19 pokazala se kao dvosjekli mač u pogledu uključenosti nove generacije vlasnika u obiteljsko poslovanje. Gotovo polovica ispitanika, 43 %, kaže da su više angažirani prema svom obiteljskom poduzeću nego prije pandemije te da su sada više uključeni u posao. Više od polovice, 56 %, vjeruje da se komunikacija između članova obitelji vezana uz poslovanje povećala tijekom pandemije.

Zbog neizvjesnosti koju je uzrokovala pandemija sadašnja generacija vlasnika poduzeća manje spremna prepustiti kontrolu, a novoj se generaciji teže dokazati.

Samo 28 % nove generacije vlasnika obiteljskih poduzeća kaže da im je dodijeljena odgovornost za vođenje značajnih internih operacija, za razliku od 48 % iz istraživanja 2019. godine; 32 % kaže da ih se uključuje kod evaluacije novih ideja, manje nego 2019. kada je taj udio iznosio 36 %; a 45 % ih smatra da im se teško dokazati kao novi lider ili član uprave.

Nesklonost umirovljenju sadašnje generacije vlasnika predstavlja poseban izazov novoj generaciji, smatra 57 % ispitanika. Nadalje, 39 % pripadnika nove generacije kaže da postoji otpor unutar poduzeća prema prihvaćanju promjena.

Za novu generaciju vlasnika i za obiteljska poduzeća općenito vrlo je pozitivna činjenica to što 61 % kaže da je obitelj izradila plan nasljeđivanja poslovanja, a 39 % pripadnika nove generacije kaže da su bili uključeni u njegovu izradu.

Postoji i stanoviti digitalni jaz između generacija.

PwC je nedavno ispitao i sadašnju generaciju vlasnika obiteljskih tvrtki, i premda oni i nova generacija na brojna područja gledaju jednako, postoje neke značajne razlike. Obje generacije su usredotočene na rast, ali samo polovica od sadašnje generacije vjeruje da njihovo poduzeće ima odgovornost u borbi protiv klimatskih promjena i njihovih posljedica, u usporedbi s gotovo tri četvrtine pripadnika nove generacije.

Sličan udio pripadnika nove generacije (76 %) vjeruje da njihovo poduzeće aktivno doprinosi zajednici, opet u usporedbi s tek nešto više od polovice (54 %) sadašnje generacije. Postoji i stanoviti digitalni jaz između generacija. Slični udjeli, 42 % nove generacije i 38 % sadašnje generacije vjeruje da njihovo poduzeće ima snažne digitalne kapacitete, ali trećina pripadnika nove generacije kaže da sadašnja generacija ne razumije u potpunosti mogućnosti i rizike digitalnog unutar poslovanja.

Samo 43 posto ženskih pripadnika nove generacije obavlja rukovodeće uloge u obiteljskim poduzećima

Istraživanje pokazuje da bi mnoge obiteljske tvrtke mogle imati koristi od pridavanja veće pozornosti ulogama svojih muških i ženskih pripadnika nove generacije. Daleko manje ispitanih ženskih pripadnika nove generacije, 43 %, obavlja rukovodeće uloge, dok za muške pripadnike nove generacije taj postotak iznosi 59 %.

Možda nije iznenađujuće da manje žena, 66 %, ima jasnu ideju o svojim osobnim ambicijama povezanim s budućom ulogom u obiteljskom poduzeću u usporedbi s muškim pripadnicima nove generacije vlasnika obiteljskih poduzeća, gdje taj udio iznosi 79 %.

Štoviše, u pogledu područja s najvišim prioritetom – postizanje poslovnog rasta, samo polovica žena, njih 53 %, kaže da je aktivno uključeno, u usporedbi sa 69 % muškaraca.

Žene igraju relativno aktivnu ulogu u usporedbi s muškarcima u područjima koja uključuju poboljšanje radnih uvjeta (44 % do 46 %), snažniji fokus na ulaganja za održivost i učinak (33 % do 29 %) i smanjenje utjecaja organizacije na okoliš (27 % do 26 %), ali ima prostora za značajniju ulogu žena u mnogim ključnim prioritetnim područjima.

Više pojedinosti


 

Autor: Pokreni posao

najkraći put do najbolje informacije za one koji žele stvarati nove vrijednosti

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 Email -- 0 Flares ×
%d bloggers like this: