Nepravilnosti u domaćim kriptomjenjačnicama

Nisu se upisali u sudski registar

0 Flares 0 Flares ×

11. ožujka 2022. – Upravno vijeće Hanfe je na jučerašnjoj sjednici između ostalog donijelo pet rješenja koja se odnose na  društva koja pružaju uslugu razmjene virtualnih i fiducijarnih valuta, i to: Tikomar d.o.o., Virtual Planet d.o.o., Usluge Lira d.o.o., blokIdea d.o.o. i Malega d.o.o.

U okviru redovnih nadzornih aktivnosti, Ured za sprječavanje pranja novca uočio je određena odstupanja u regularnosti poslovanja, zbog čega su nad tim društvima otvoreni postupci izvanrednog neposrednog nadzora, u cilju sprječavanja mogućih štetnih posljedica za subjekt nadzora, sudionike tržišta kapitala, treće osobe i/ili stabilnost tržišta u cjelini.

Hanfa je utvrdila da navedena društva nisu predmetnu djelatnost upisala u sudski registar. Zato je svim je društvima naloženo da predmetnu djelatnost upišu u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu.

Društvima Tikomar i Virtual Planet Hanfa je naložila dodatne mjere koje se odnose na imenovanje ovlaštene osobe i jednog ili više zamjenika ovlaštene osobe za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma. Društvu Tikomar Hanfa je naložila također i dostavu izvješća o provedenoj unutarnjoj reviziji sustava sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma.

Također, Hanfa je donijela i izmjene Pravilnika za mirovinske i investicijske fondove i mirovinska osiguravajuća društva kojim se od sada propisuje jedinstveni identifikator za pravne osobe – LEI kao obvezni podatak u registrima tih subjekata koje vodi Hanfa. Izmjenama navedenih podzakonskih akata Hanfa nastavlja poticati korištenje tzv. LEI broja kod svih svojih subjekt nadzora u svrhu izvještavanja prema preporukama Europskog odbora za sistemske rizike.

Ujedno, na sjednici je izdano i odobrenje slovenskom društvu Summit Leasing Slovenija za izravno stjecanje te društvima Nova kreditna banka Maribor i Biser Holdings Limited za neizravno stjecanje 100% udjela u društvu Mercedes-Benz Leasing Hrvatska.

Temeljem Ugovora o kupoprodaji 100% poslovnih udjela u društvu Mercedes-Benz Leasing Hrvatska između trenutnog vlasnika Daimler Mobility AG kao prodavatelja i Summit Leasing Slovenija kao kupca, to će slovensko društvo po prvi put ući na hrvatsko leasing tržište.

Više pojedinosti


 

Autor: Pokreni posao

najkraći put do najbolje informacije za one koji žele stvarati nove vrijednosti

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 Email -- 0 Flares ×
%d bloggers like this: