Nova internetska stranica za kohezijske fondove

https://cohesiondata.ec.europa.eu

0 Flares 0 Flares ×
https://cohesiondata.ec.europa.eu

Komisija pokrenula novu interaktivnu internetsku stranicu o dodjeli 392 milijarde eura za kohezijsku politiku u razdoblju 2021. – 2027.

28. srpnja 2021. – Nakon što je 1. srpnja na snagu stupio zakonodavni paket o kohezijskoj politici, Europska komisija je pokrenula novu internetsku stranicu s detaljnim pregledom sredstava za kohezijsku politiku u iznosu od 392 milijarde eura za programsko razdoblje od 2021. do 2027.

Države članice trenutačno pripremaju svoje nacionalne sporazume o partnerstvu i detaljne programe potrošnje. Obuhvaćeni su sljedeći fondovi EU-a: Europski fond za regionalni razvoj (uključujući Interreg), Europski socijalni fond plus, Kohezijski fond i Fond za pravednu tranziciju.

Početni nacionalni iznosi po fondu mogu se promijeniti zbog znatne fleksibilnosti koju države članice moraju prenijeti s fondova na druge proračunske instrumente. Procjenjuje se da će ukupna potaknuta ulaganja, uključujući nacionalno sufinanciranje, iznositi oko 500 milijardi eura.

Konačni iznosi o kojima je odlučeno objavljivat će se kao otvoreni podaci na platformi otvorenih podataka o koheziji kako se sporazumi o partnerstvu i programi budu postupno usvajali.

https://cohesiondata.ec.europa.eu

Autor: Pokreni posao

najkraći put do najbolje informacije za one koji žele stvarati nove vrijednosti

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 Email -- 0 Flares ×
%d blogeri kao ovaj: