Nova pravila o naplati cestarina

Ekologija na cesti

0 Flares 0 Flares ×

22. veljače 2022. – Europska unija je donijela nova pravila o naplati cestarina, kojima će se postići veća učinkovitost prometa i brže ostvariti ekološke ciljeve te infrastrukture primjenom načela “onečišćivač plaća”. Postupno će se ukinuti naknade na vremenskoj osnovi (vinjete) za teška teretna vozila na glavnoj transeuropskoj mreži do 2030. godine, u korist cestarina na temelju udaljenosti.

Iako se postojeća pravila odnose samo na kamione teže od 3,5 tone, uz mogućnost izuzimanja kamiona mase ispod 12 tona, proširit će se na sva teška i laka vozila te istodobno osigurati da su naknade razmjerne njihovoj upotrebi i ekološkoj učinkovitosti ovisno o vrsti vozila. Direktivom će se uvesti i pravila na razini EU-a kako bi se naknade za teška teretna vozila prilagodile emisijama CO2.

Osim toga, nakon prijelaznog razdoblja od četiri godine naplata troškova za onečišćenje zraka postat će obvezna za teška teretna vozila, osim ako to dovede do nenamjernog preusmjeravanja prometa. Sustavi naplate cestarina trebali bi uključivati i mogućnost dnevnih vinjeta, čime bi se izbjegla diskriminacija stranih korisnika.

Države članice imat će mogućnost primjene dodatnih poreza u zagušenim i osjetljivim područjima, pri čemu će prihodi od tih dodatnih poreza biti namijenjeni razvoju održivih prometnih alternativa. Izuzeća od pristojbi za ceste predviđena su za posebne slučajeve kao što su rijetko naseljena područja ili osobe s invaliditetom. Novi sustav pridonijet će ciljevima europskog zelenog plana i strategije za održivu i pametnu mobilnost.

Nakon glasovanja u Europskom parlamentu Direktiva će biti potpisana i objavljena u Službenom listu EU-a te će stupiti na snagu dvadesetog dana od dana objave. Nakon toga države članice imat će dvije godine za prenošenje novih pravila u nacionalno zakonodavstvo.


 

Autor: Pokreni posao

najkraći put do najbolje informacije za one koji žele stvarati nove vrijednosti

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 Email -- 0 Flares ×
%d bloggers like this: