Nova Uredba o Tarifi upravnih pristojbi

Nema više biljega za izdavanje prometne, vozačke, putovnice, domovnice…

0 Flares 0 Flares ×

2. rujna 2021. – Jučerašnjom objavom u “Narodnim novinama” na snagu je stupila nova Uredba o Tarifi upravnih pristojbi kojom su građani Hrvatske oslobođeni plaćanja osamdesetak milijuna kuna raznih upravnih pristojbi, kao što su biljezi za izdavanje prometne, vozačke, putovnice, domovnice i cijelog niza drugih dokumenata. Više se ne naplaćuju ni upravni postupci.

Donošenje Uredbe o Tarifi upravnih pristojbi sastavni je dio preuzetih obveza nakon ulaska Republike Hrvatske u Europski tečajni mehanizam II (ERM II) i bankovnu uniju. U novoj Uredbi o Tarifi upravnih pristojbi smanjit će se broj tarifnih brojeva s 95 na 58.

Najznačajnija izmjena u dijelu Općih pristojbi je da se za rješenja za koja nije propisana posebna pristojba i žalbe protiv rješenja više ne plaćaju upravne pristojbe pred tijelima državne uprave, upravnim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravnim osobama s javnim ovlastima u obavljanju povjerenih poslova državne uprave.

Ukidaju se i gospodarske pristojbe, pristojbe u području vodnoga gospodarstva (rasterećenje oko 1,2 milijuna kuna), katastarske pristojbe (rasterećenje oko 3,6 milijuna kuna), pristojbe u području odgoja, obrazovanja i sporta, pristojbe u postupcima stjecanja nekretnina, pristojbe za zaštitu kulturne baštine te pristojbe za zaštitu tržišnog natjecanja.

Djelomično se ukidaju pristojbe iz područja unutarnjih poslova (rasterećenje oko 69,3 milijuna kuna), prometne pristojbe (rasterećenje oko 2,6 milijuna kuna), pristojbe u području zdravstva (rasterećenje oko 2 milijuna kuna), pristojbe za obavljanje djelatnosti i pristojbe za zaštitu okoliša.

Zbog porasta cijena od 30% za pristojbe za kratkoročne i zrakoplovno tranzitne vize, doći će do porasta prihoda od upravnih i administrativnih pristojbi te se očekuje rast prihoda na iznos od oko 8 milijuna kuna.

Dodano je i novo posebno područje u Tarifi upravnih pristojbi – Pristojbe za zaštitu od ionizirajućeg zračenja, ali se ne radi o uvođenju novih pristojbi već o pristojbama koje su ranije bile u posebnom području Pristojbe u području zdravstva.

Novost je i oslobođenje od plaćanja upravne pristojbe za izdavanje uporabne dozvole za određenu građevinu oštećenu potresom na kojoj se ostvaruju određena prava te za izdavanje građevinske i uporabne dozvole za zamjensku obiteljsku kuću koju vlasnik samostalno gradi, a sukladno zakonu koji uređuje obnovu zgrada uslijed prirodne nepogode ili katastrofe proglašene na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije.

Tekst nove Uredbe o Tarifi upravnih pristojbi


 

Autor: Pokreni posao

najkraći put do najbolje informacije za one koji žele stvarati nove vrijednosti

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 Email -- 0 Flares ×
%d blogeri kao ovaj: