Novac za sutra

HANFA-ina edukativna web stranica

0 Flares 0 Flares ×

Zagreb, 15. lipnja 2020. – Članovi Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (HANFA) danas su predstavili novu web stranicu, posvećenu boljoj financijskoj pismenosti građana.

Portal Novac za sutra posvećen je svima koji žele odgovorno razmišljati o novcu, upravljati svojim životnim standardom i planirati svoju budućnost. Osnivač portala je HANFA, koja na ovaj način želi čitateljima pomoći i podržati ih u razvoju njihova znanja o novcu, s primarnim naglaskom na odgovorno ulaganje na temelju pruženih pravodobnih informacija, ali i dobro promišljenih osobnih odluka.

Novac za sutra čitateljima nudi jednostavne i sveobuhvatne informacije o mogućnostima štednje i ulaganja; upozorenja prilikom korištenja ulagačkih proizvoda koji su većeg rizika; savjete i preporuke u vođenju osobnih financija (kao preduvjeta za lakšu štednju); istraživanja o navikama potrošnje i štednje kod građana; dijalog s potrošačima i pozivanje na on-line radionice HANFA-e; anonimne priče korisnika usluga koji su HANFA-i prijavili sumnju na nepošteno i nezakonito pružanje financijskih usluga ili nisu razumjeli obveze i rizike nekog proizvoda; trendove i aktualna kretanja na financijskom tržištu koji su pod nadzorom HANFA-e; novosti u ponudi financijskih usluga ili u radu društava pod nadzorom HANFA-e; savjete i komentare poznatih stručnjaka za financijsku pismenost i odgovore na česta pitanja građana kao i rječnik pojmova za početnike

Članovi upravnog vijeća HANFA-e na predstavljanju internetske stranice Novac za sutra

Predsjednik Upravnog vijeća HANFA-e, Ante Žigman, naglasio je tri glavne odrednice financijskog znanja građana koja trebamo unaprijediti: „Dugoročno planiranje štednje za narednih 10, 15 i 20 godina pa i više godina je jako važno kako bismo pripremili temelje za mirovinu na vrijeme, a ne da o njoj počinjemo razmišljati s 55 godina. Potom je važno da ljudi budu što manje financijski naivni, da ne nasjedaju na lažna obećanja i da ne izgube svoj zarađeni ili ušteđeni novac kao npr. putem web stranica koja nude brza bogaćenja. I treće, ali ne i najmanje važno je naučimo podrobno čitati informacije i dokumente kada odlučujemo koju ćemo uslugu odabrati i kakav ćemo ugovor potpisati“.

Osvrnuvši se na dosadašnje rezultate financijske pismenosti, Žigman očekuje i veći doprinos od financijskih društava, posebno društava za upravljanje mirovinskim fondovima. U tu im je svrhu, HANFA propisala smjernice za osnaživanje financijske pismenosti.

S obzirom da su pojmovi vezani uz mirovinski sustav i mirovinsku štednju još nedovoljno poznati ukupnoj javnosti ove će smjernice doprinijeti većoj javnoj prisutnosti i prepoznatljivosti mirovinskih fondova, boljem poznavanju mirovinskih pojmova te osnaživanju ukupne razine financijske pismenosti građana. Smjernicama je, između ostalog, definirano i obuhvaćeno razdvajanje aktivnosti za osnaživanje financijske pismenosti od promidžbenih aktivnosti društava, obvezu strategija u provođenja aktivnosti, segmentacija aktivnosti prema ciljnim skupinama, način izvještavanja regulatora o aktivnostima i drugo.

O poduzetim aktivnostima mirovinska društva redovito će izvještavati HANFA-u, a navedene obaveze društva ne bi trebali promatrati kao zadovoljenje zakonske obaveze već kao doprinos boljoj vidljivosti rada mirovinskih društava te jačanju povjerenja osiguranika u ukupan mirovinski sustav.

Stranica Novac za sutra treba potaknuti građane da se što više raspituju o određenim financijskim proizvodima jer će na taj način i financijska industrija nuditi više, a potrošači će više unaprijed znati što žele ugovoriti. Posljednji potres u Zagrebu i česti upiti građana prema HANFA-i pokazali su da korisnici osiguranja nemaju pravu informaciju o tome pokriva li njihova polica osiguranje imovine štetu od potresa i ako da u kojoj mjeri. Kroz portal Novac za sutra takve dvojbe će se razjasniti.

Poseban serijal tekstova biti će posvećen malim ulagačima. Ne samo u Hrvatskoj već i šire, građani su sve više putem društvenih mreža bombardirani lažnim oglasima stranih investicijskih društava koja nisu prijavili HANFA-i svoj rad u Hrvatskoj. Novac za sutra će, uz edukativan sadržaj o rizicima kod ulagačkih proizvoda, biti posebno posvećena takvim oblicima prijevare.

Stranica „Novac za sutra“ promovirati će svoj sadržaj i na društvenim mrežama, a očekuje se da će s vremenom postati platforma i za širi sadržaj o osobnim financijama kakav je potreban hrvatskoj javnosti.

Autor: Pokreni posao

najkraći put do najbolje informacije za one koji žele stvarati nove vrijednosti

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 Email -- 0 Flares ×
%d bloggers like this: