Nove potpore, za nove reforme

Instrument za tehničku potporu

0 Flares 0 Flares ×


1. srpnja 2021.
– U okviru godišnje konferencije* o Instrumentu za tehničku potporu (TSI), Europska komisija pokrenula je novi poziv državama članicama za slanje zahtijeva za potpore. Rok je kraj listopada ove godine, a riječ je o potporama za reforme u širokom rasponu područja kao što su zelena i digitalna tranzicija, raznolikost, javno i privatno financiranje, migracije, poslovno okruženje, zdravstvo ili obrazovanje. Godišnji poziv za dostavu zahtjeva za tehničku potporu otvoren je za javna tijela država članica.

Tehnička potpora koju nudi Komisija treba biti utrošena u reforme, u izgradnju kapaciteta, pristup stručnom znanju i razmjeni iskustava u cilju održivog i uključivog rasta.

Od srpnja do rujna 2021. organizirat će se posebna događanja na nacionalnoj razini kako bi se predstavio novi Instrument za tehničku potporu i kako bi se pomoglo državama članicama u pripremi njihovih zahtjeva. Države članice moraju do 31. listopada 2021. predložiti svoje projekte.

Više pojedinosti


*Godišnja konferencija o Instrumentu za tehničku potporu okuplja predstavnike svih država članica koji su odgovorni za provedbu reformi. Osim predstavljanja općih mogućnosti koje se pružaju državama članicama putem novog instrumenta, kako bi im se pomoglo u rješavanju njihovih posebnih potreba za tehničkom potporom, konferencija je i prilika za predstavljanje projekata tehničke podrške koje bi države članice mogle odabrati u kontekstu poziva za za 2022. godinu. Komisija je pokrenula i novo web-mjesto posvećeno potpori reformama. S pomoću interaktivne karte moguće je pretraživati pojedinosti o područjima politike obuhvaćenima potporom, ulozi javne uprave i svim pojedinostima o projektima koji se podupiru.


 

Autor: Pokreni posao

najkraći put do najbolje informacije za one koji žele stvarati nove vrijednosti

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 Email -- 0 Flares ×
%d bloggers like this: