Nove potpore za vinare, voćare i povrćare

Razlog novim potporama su ovogodišnji ekstremni vremenski uvjeti

0 Flares 0 Flares ×
Nadoknada ponuditi u slučaju smanjenja vrijednosti proizvodnje od najmanje 35 % u odnosu na prethodnu godinu. Foto: Pexels

7. listopada 2021. – Europska komisija donijela je nove mjere potpore za sektor vina – uključuju povećanje potpore instrumentima za upravljanje rizikom kao što su osiguranje berbe i uzajamni fondovi te produljenje postojećih mjera fleksibilnosti do 15. listopada 2022.

Razlog novim potporama su ovogodišnji ekstremni vremenski uvjeti u zemljama Unije, od proljetnog mraza i poplava pa do toplinskih valova. Uzrokovali su posebno velike poteškoće za sektore vina, voća i povrća. Uslijedili su nakon ionako teške 2020. godine koju je obilježila kriza uzrokovana bolešću COVID-19. Ove prijeko potrebne mjere potpore, koje se nadovezuju na mjere koje su već predložene 2020. i produljene 2021., rasteretiti će proizvođače vina, voća i povrća.

Za sektor voća i povrća potpora EU-a organizacijama proizvođača, koja se obično izračunava na temelju vrijednosti proizvodnje u određenoj godini, nadoknadit će se tako da iznosi najmanje 85 % iznosa potpore u prethodnoj godini, čak i ako vrijednost u tekućoj godini bude manja. Ta će se nadoknada ponuditi u slučaju smanjenja vrijednosti proizvodnje od najmanje 35 % u odnosu na prethodnu godinu zbog prirodnih katastrofa, klimatskih uvjeta, bolesti bilja ili najezde nametnika koji su izvan kontrole organizacije proizvođača. Osim toga, ako proizvođači dokažu da su poduzeli preventivne mjere protiv uzroka smanjenja proizvodnje, vrijednost proizvodnje na kojoj se temelji iznos potpore bit će jednaka vrijednosti u prethodnoj godini.

Više pojedinosti, potražite OVDJE i OVDJE.


 

Autor: Pokreni posao

najkraći put do najbolje informacije za one koji žele stvarati nove vrijednosti

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 Email -- 0 Flares ×
%d bloggers like this: