Novi europski Bauhaus

Traži se kreativnost dizajnera, umjetnika, znanstvenika i građana.

0 Flares 0 Flares ×

Bruxelles, 19. siječnja 2021. – Predsjednica Europske komisije, Ursula von der Leyen, u svojem govoru o stanju Unije predstavila je novu inicijativu – novi europski Bauhaus. Riječ je o multidisciplinarnom, gospodarskom, ekološkom i kulturnom projektu usmjerenom na objedinjavane dizajna, načela održivosti, dostupnosti, cjenovne pristupačnosti i ulaganja s ciljem provođenja europskog zelenog plana. Stoga su njegove temeljne vrijednosti održivost, estetika i uključivost.

Predsjednica Europske komisije, Ursula von der Leyen. Foto: EK

U fazi osmišljavanja novog europskog Bauhausa cilj je oblikovati taj koncept istraživanjem ideja, utvrđivanjem prioritetnih potreba i pitanja te povezati sve zainteresirane za njegovo ostvarenje. Komisija će tijekom ovog proljeća organizirati i prvu dodjelu nagrada za novi europski Bauhaus.

Cilj projekta novi europski Bauhaus je, fuzijom načela održivosti i estetike, ostvariti bolju kvalitetu života u Europi nakon pandemije

Nakon konceptualne faze uslijedit će objavljivanje poziva za podnošenje prijedloga, u jesen ove godine, kako bi se nove ideje iz te inicijative provele u najmanje pet država članica EU-a uz potporu sredstava EU-a na nacionalnoj i regionalnoj razini.

Cilj projekta novi europski Bauhaus je, fuzijom načela održivosti i estetike, ostvariti bolju kvalitetu života u Europi nakon pandemije te, razvojem novog inovativnog okvira, poduprijeti, olakšati i ubrzati zelenu transformaciju i povezati sve dijelove društva kroz tu inicijativu.

Europska Komisija sada razmatra načine za pokretanje prvog skupa konkretnih mjera u sklopu inicijative novi europski Bauhaus.

Više pojedinosti


 

Autor: Pokreni posao

najkraći put do najbolje informacije za one koji žele stvarati nove vrijednosti

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 Email -- 0 Flares ×
%d bloggers like this: