Novi europski semestar

Izgradnja gospodarstva u interesu građana i planeta

0 Flares 0 Flares ×

Bruxelless, 18. prosinac 2019. – Komisija Ursule von der Leyen pokreće novi ciklus europskog semestra, prvi u svojem mandatu. Riječ je o ambicioznoj i poboljšanoj strategiji rasta kojom se potiče konkurentna održivost radi izgradnje gospodarstva u interesu građana i planeta.

U njoj se utvrđuju gospodarska politika i politike zapošljavanja Europske unije, a održivost i socijalna uključenost stavljaju se u središte nastojanja EU, u skladu s prioritetima navedenima u europskom zelenom planu, novoj Komisijinoj strategiji rasta.

Cilj je tih nastojanja da Europa zadrži najnaprednije svjetske sustave socijalne skrbi te postane prvi klimatski neutralan kontinent i dinamično središte inovacija i konkurentnog poduzetništva. Omogućit će Europi još veće ambicije kada je riječ o socijalnoj pravdi i blagostanju. U širem smislu, strategijom održivog rasta pomoći će se EU-u i njenim državama članicama da ostvare ciljeve održivog razvoja Ujedinjenih naroda, koje Komisija prvi put integrira u europski semestar.

Godišnja strategija održivog rasta obuhvaća četiri povezane dimenzije koje se međusobno nadopunjuju i tako odgovaraju na dugoročne izazove. Da bi se ostvarilo gospodarstvo u interesu građana i planeta, na tim bi dimenzijama trebale počivati strukturne reforme, politike zapošljavanja, ulaganja i odgovorne fiskalne politike u svim državama članicama. Te su četiri dimenzije:

održivost okoliša
povećanje produktivnosti
pravednost i
makroekonomska stabilnost.

Pružanjem konkretnih smjernica državama članicama o tome gdje su strukturne reforme i ulaganja u održiv gospodarski model najpotrebniji, u okviru europskog semestra pokazat će se koliko je važna održivost okoliša.

Političke smjernice u okviru europskog semestra pomoći će i da se poveća produktivnost: potaknut će se ulaganja i strukturne reforme kojima je cilj poticanje istraživanja i inovacija, bolji pristup financiranju, bolje funkcioniranje tržišta proizvoda i usluga te uklanjanje uskih grla u poslovanju. U vrijeme velikih promjena nužno je provedbom socijalnih politika zaštiti pravednost kako bi se svima zajamčili pošteni uvjeti rada i omogućila prilagodba novim okolnostima.

Makroekonomsku stabilnost trebalo bi očuvati poštovanjem fiskalnih pravila, uz upotrebu potpune fleksibilnosti koja je u njih ugrađena, borbom protiv neravnoteža i dovršenjem europske ekonomske i monetarne unije (EMU).

Više pojedinosti o novom europskom semestru, potražite OVDJE.

___

Autor: Pokreni posao

najkraći put do najbolje informacije za one koji žele stvarati nove vrijednosti

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 Email -- 0 Flares ×
%d bloggers like this: