Novi paket mjera o bankarstvu

Lakše kreditiranje kućanstava i poduzeća u EU-u

0 Flares 0 Flares ×

Bruxelless, 29. travanj 2020. – Europska komisija je donijela paket mjera o bankarstvu kako bi olakšala bankovno kreditiranje kućanstava i poduzeća diljem Europske unije te na taj način ublažila teške posljedica koronavirusa za gospodarstva zemalja članica. Paket uključuje Interpretativnu komunikaciju* o računovodstvenim i bonitetnim okvirima EU-a te ciljane „brze izmjene” bankarskih propisa EU-a.

Novom uredbom uvode se ciljane izmjene u propise Europske unije kojima se povećava sposobnost banaka da daju kredite i apsorbiraju gubitke povezane s koronavirusom te se istodobno osigurava njihova stalna otpornost na udare na gospodarstvo.

Uz to, Komisija će zajedno s europskim financijskim sektorom raditi na razvoju najboljih praksi za pružanje dodatne pomoći građanima i poduzećima. Da bi se izbjegla nacionalna rascjepkanost i osigurali jednaki uvjeti, odgovor EU-a na ovu krizu će biti usklađen.

Ciljane izmjene bankarskih propisa obuhvaćaju Uredbu o kapitalnim zahtjevima, a riječ je o prilagodbi rokova za primjenu međunarodnih računovodstvenih standarda za kapital banaka, povoljnijem postupanju prema javnim jamstvima koja su odobrena tijekom ove krize, odgađanju datuma primjene zaštitnog sloja omjera financijske poluge i izmjeni načina na koji se određene izloženosti isključuju iz izračuna omjera financijske poluge.

Komisija predlaže i skraćivanje roka za primjenu određenih dogovorenih mjera kojima se banke potiču na financiranje zaposlenih osoba, malih i srednje velikih poduzeća i infrastrukturnih projekata.

*Interpretativna komunikacija
U današnjoj su Komunikaciji potvrđene nedavne izjave o korištenju fleksibilnosti u okviru računovodstvenih i bonitetnih pravila, među ostalim pravila Bazelskog odbora za nadzor banaka, Europskog nadzornog tijela za bankarstvo (EBA) i Europske središnje banke. Komisija potiče banke i nadzorna tijela da iskoriste fleksibilnost u računovodstvenom odnosno bonitetnom okviru EU-a. Na primjer, u Komunikaciji se potvrđuje i pozdravlja fleksibilnost u okviru propisa EU-a kada je riječ o zakonodavnom i nezakonodavnom moratoriju na otplatu kredita (smjernice EBA-e od 2. travnja). U njoj se ujedno navodi da se banke pozivaju da postupaju odgovorno kad je riječ o određenim aktivnostima, primjerice tako da odustanu od raspodjele dividendi dioničarima ili primjenjuju konzervativan pristup isplati varijabilnih primitaka. U današnjoj se Komunikaciji ukazuje i na to da banke poduzećima i građanima mogu pomoći i pružanjem digitalnih usluga, uključujući beskontaktna i digitalna plaćanja.

 


 

Autor: Pokreni posao

najkraći put do najbolje informacije za one koji žele stvarati nove vrijednosti

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 Email -- 0 Flares ×
%d bloggers like this: