Novost: osoba za kontakt s tvrtkama članicama

Godišnja Skupština HGK

0 Flares 0 Flares ×
Skupština HGK održana je u Muzičkoj akademiji u Zagrebu. Foto: HGK

22. prosinca 2021. – Održivi razvoj i zelena tranzicija, digitalna transformacija, budućnost rada i konkurentnost ljudskih potencijala, EU politike, međunarodna relevantnost te domaća kvaliteta i izvrsnost teme su koje će HGK staviti u fokus svog djelovanja u narednom periodu, kako bi još snažnije doprinijela stvaranju snažnog i otpornog hrvatskog gospodarstva.

Predstavljene su na posljednjoj ovogodišnjoj sjednici Skupštine HGK, koja je održana u Muzičkoj akademiji, a na kojoj su usvojeni Program rada i Financijski plan za 2022. godinu te smjernice strateškog razvoja za period do 2026. godine.

Novost je i uvođenje funkcije voditelja poslovnog odnosa (VPO), koji će biti prvi kontakt s članicama koje plaćaju članarinu.

Drugim riječima, svaka tvrtka članica koja plaća članarinu imati dodijeljenog zaposlenika HGK, koji svojim kompetencijama najbolje odgovara njenim potrebama. VPO će tako biti zadužen za svu komunikaciju između članice i institucije te će biti prva adresa za rješavanje poslovnih izazova i prepreka.

HGK je definirala i novi cjenik usluga te pakete članarina za tzv. male članice, koje ćemo biti ponuđene nakon stupanja na snagu Zakona o Hrvatskoj gospodarskoj komori.

U skladu s novim Zakonom o HGK, sve tvrtke ostaju članice HGK, no članarina je obvezna za članice II. i III. kategorije, dok se članicama iz I. kategorije omogućava dobrovoljno plaćanje članarine, o čemu će se izjasniti nakon stupanja Zakona na snagu.

Visina mjesečne članarine za I. skupinu iznosit će 150,00 kuna za one članice koje ostvaruju prihod do 7.500.000,00 kuna, odnosno 300,00 kuna za članice koje ostvaruju prihod viši od 7.500.000,00 kuna. Iznos članarine za II. I III. skupinu članica ostaje nepromijenjen, 1.083,00 kuna za II. skupinu i 3.973,00 kuna za III. skupinu.

Na Skupštini su predstavljeni i prioriteti HGK za 2022. godinu, a to su nastavak procesa modernizacije i reorganizacije poslovanja HGK kroz ranije spomenuto uvođenje funkcije VPO-a, izrada platforme za udruživanje i informacijskog sustava za analizu i internacionalizaciju poslovanja te edukacija o osiguravanju više bespovratnih sredstava iz fondova EU.

U skladu s usvojenim financijskim planom ukupni planirani prihodi HGK za 2022. godinu iznose 177.052.758 kuna, dok su rashodi planirani u iznosu od 177.018.812 kuna. Prihod od članarina procjenjuje se na 119.114.730 kuna, od čega 112 milijuna od obveznih članarina, dok se ostatak odnosi na naplate duga po članarinama, prihode od novih usluga i dobrovoljnih članarina.


 

Autor: Pokreni posao

najkraći put do najbolje informacije za one koji žele stvarati nove vrijednosti

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 Email -- 0 Flares ×
%d bloggers like this: