NPOO treba biti usmjeren najboljim projektima

kaže Hrvatska gospodarska komora

0 Flares 0 Flares ×

6. lipnja 2022. – Hrvatska gospodarska komora snažno podržava model privremenog poziva za provedbu natječaja iz Nacionalnog plana za oporavak i otpornost prema kojemu će se svi prijedlozi zaprimljeni u definiranom vremenskom roku evaluirati te će se sastaviti rang lista u skladu s rezultatima ocjene kvalitete projektnih prijava. Također, Hrvatska gospodarska komora smatra da ponovna objava natječaja „Bespovratna sredstva za novoosnovana poduzeća“ po načelu privremenog poziva mora doći što ranije, u cilju bržeg pokretanja investicijskih ciklusa poduzeća koja na taj natječaj planiraju aplicirati.

HGK poziva sve poduzetnike, članice i nečlanice Komore, da javljaju svoje prijedloge i sugestije vezane uz temu NPOO natječaja, posebno imajući na umu i buduće razdoblje Višegodišnjeg financijskog okvira i novih natječaja usmjerenih u zelenu i digitalnu tranziciju te inovacije.

U posljednja tri mjeseca predstavnici Komore vodili su intenzivne razgovore s Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja te drugim resornim ministarstvima, upozoravajući ih na problematiku „najbržeg prsta“, tj. modaliteta trajno otvorenog poziva za natječaje u okviru Nacionalnog plana za oporavak i otpornost i neprestano ukazivali na činjenicu da većina hrvatskih poduzetnika smatra neprihvatljivim projekte od velike važnosti, koji su pripremljeni s ciljem generiranja nove dodane vrijednosti i inovacija u hrvatskom gospodarstvu, ocjenjivati metodom koja brzinu prijave stavlja uz kvalitetu projektnog prijedloga.

Model otvorenog poziva, naime, koji brzinu stavlja ispred kvalitete prijava, ne doprinosi zdravom rastu i razvoju hrvatskoga gospodarstva kojeg zagovara HGK, stoga neki poduzetnici smatraju da je odluka o poništenju posljednjeg natječaja opravdana.


 

Autor: Pokreni posao

najkraći put do najbolje informacije za one koji žele stvarati nove vrijednosti

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 Email -- 0 Flares ×
%d bloggers like this: