Omogućen rad od kuće

Mali korak u pravom smjeru

0 Flares 0 Flares ×

Zagreb, 2. siječnja 2020. – Posljednjeg dana prošle godine u Narodnim novinama NN 129/19 objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o izradi procjene rizika 

Pravilnik stupa na snagu osmog dana od objave u Narodnim novinama.

Izmjenama je prihvaćen prijedlog Hrvatske udruge poslodavaca kojim se administrativno rasterećuju poslodavci koji će iskoristiti mogućnost da povremeno svojim radnicima omoguće tzv. rad od kuće (rad na izdvojenom mjestu rada).

Navedenim pravilnikom, između ostaloga u čl. 1. st.4. propisano je:

„(4) Poslodavac nema obvezu dokumentiranja procjene rizika za poslove koje radnik povremeno obavlja na izdvojenom mjestu rada, ako su to administrativni, uredski i slični poslovi za koje je u skladu s odredbama ovoga Pravilnika prethodno procijenjen i dokumentiran mali rizik i koje radnik redovito obavlja u prostoru poslodavca.“

Naime, prema dosadašnjim rješenjima, da bi radnik mogao povremeno obavljati posao na izdvojenom mjestu rada (najčešće kod kuće), poslodavac je, s aspekta zaštite na radu, morao izraditi procjenu rizika za to mjesto rada, uz poduzimanje svih mjera koje iz toga proizlaze.

Administrativno rasterećuju poslodavci koji će povremeno svojim radnicima omogućiti rad od kuće, to jest, rad na izdvojenom mjestu rada.

Navedenom izmjenom, poslodavac nema više obvezu dokumentiranja procjene rizika za poslove koje radnik povremeno obavlja na izdvojenom mjestu rada. Kao što odredba i ukazuje, radi se o poslovima koji su na mjestu rada kod poslodavca procijenjeni kao poslovi s malim rizikom i, u pravilu, riječ je o poslovima administrativne prirode. Sve navedeno odnosi se na situacije kada se takvi poslovi obavljaju na izdvojenom mjestu rada povremeno, a ne stalno.

Ovim izmjenama učinjen je mali, no značajan iskorak ka fleksibilnijem pristupu novim oblicima rada koji su u konkretnom slučaju, a obzirom da podrazumijeva pristanak obiju strana, svakako od interesa i poslodavcima i radnicima, koji na taj način imaju priliku lakše uskladiti poslovne i privatne obveze.

___

Autor: Pokreni posao

najkraći put do najbolje informacije za one koji žele stvarati nove vrijednosti

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 Email -- 0 Flares ×
%d bloggers like this: