Oporavak i sanacija banaka

Programi sanacije hrvatskih i slovenskih podružnica banke Sberbank Europe AG

0 Flares 0 Flares ×

2. ožujka 2022. – Europska komisija odobrila je programe sanacije za Sberbank d.d. u Hrvatskoj i Sloveniji (podružnice banke Sberbank Europe AG) na temelju programa koje je donio Jedinstveni sanacijski odbor (SRB).

Sanacija tih banaka odobrena je u sklopu okvira EU-a za oporavak i sanaciju banaka prodajom Hrvatskoj poštanskoj banci d.d. odnosno Novoj ljubljanskoj banci d.d. Te odluke znače da te dvije banke danas nastavljaju s radom, a njihovi će se klijenti moći pristupiti uslugama banke bez prekida. Time će se osigurati zaštita financijske stabilnosti u Hrvatskoj i Sloveniji te zaštita deponenata.

Potpora iz Jedinstvenog sanacijskog odbora nije dodijeljena, a prodaja podliježe uobičajenom spajanju i regulatornom pregledu. Komisija je podržala programe sanacije u skladu s okvirom EU-a za sanaciju, s obzirom na to da su ispunjeni uvjeti. Banke su propadale, nije bilo rješenja iz privatnog sektora izvan sanacije, nisu postojale nadzorne mjere kojima bi se spriječila njihova propast te je mjera sanacije bila potrebna u javnom interesu.

Sberbank Hrvatska od danas je dio grupacije HPB-a, više ne postoje rizici za novac štediša

Više pojedinosti

i još više o tome!


 

Autor: Pokreni posao

najkraći put do najbolje informacije za one koji žele stvarati nove vrijednosti

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 Email -- 0 Flares ×
%d bloggers like this: