Ostvariti globalni pristup inovacijama

Tim Europa

0 Flares 0 Flares ×

24. svibnja 2021. – Europska komisija donijela je i komunikaciju o globalnom pristupu u području istraživanja i inovacija. Riječ je o novoj strategiji Europe za međunarodnu suradnju u svijetu koji se mijenja. Cilj je preuzeti vodeću ulogu u podupiranju međunarodnih partnerstava u području istraživanja i inovacija te pronaći inovativna rješenja koja će omogućiti zelena, digitalna i zdrava društva.

EU nastoji biti uzor promicanjem multilateralizama, otvorenosti i reciprociteta u suradnji s ostatkom svijeta, pa će olakšavati globalne odgovore na globalne izazove, kao što su klimatske promjene ili pandemije, poštujući međunarodna pravila i temeljne vrijednosti Unije i jačajući svoju stratešku autonomiju.

Strategija „Tim Europa” temelji se na dva međusobno uravnotežena glavna cilja. Prvi cilj je istraživačko i inovacijsko okruženje koje se temelji na pravilima i vrijednostima, pri čemu je otvorenost zadana postavka, kako bi se istraživačima i inovatorima iz cijelog svijeta pomoglo da surađuju u multilateralnim partnerstvima i pronađu rješenja za globalne izazove. Drugi cilj je osigurati reciprocitet i jednake uvjete za sve sudionike u međunarodnoj suradnji u području istraživanja i inovacija.

Cilj je preuzeti vodeću ulogu u podupiranju međunarodnih partnerstava u području istraživanja i inovacija te pronaći inovativna rješenja koja će omogućiti zelena, digitalna i zdrava društva.

Da bi se ti ciljevi ostvarili, EU će započeti nekoliko aktivnosti. Na primjer, kako bi pomogao da se ubrza održiv i uključiv razvoj u zemljama s niskim i srednjim dohotkom podupirat će znanstvenike i njihove organizacije, među ostalim putem ambiciozne „Inicijative za Afriku” u okviru programa Obzor Europa, kako bi se pojačala suradnja s afričkim zemljama.

Komisija namjerava predstaviti i smjernice za postupanje u slučaju vanjskog uplitanja usmjerenog na istraživačke organizacije i visokoškolske ustanove u EU-u. Te će smjernice biti potpora organizacijama u EU-u u očuvanju akademske slobode, integriteta i institucionalne autonomije.

Bliska koordinacija i suradnja između EU-a i njegovih država članica bit će od ključne važnosti za uspješnu provedbu ove strategije

Ključni instrument za provedbu ove strategije bit će program Obzor Europa, sljedeći okvirni program EU-a za istraživanja i inovacije za razdoblje 2021. – 2027. Radi zaštite strateške imovine, interesa, autonomije ili sigurnosti EU-a moguće je u izuzetnim, uvijek propisno obrazloženim slučajevima ograničiti sudjelovanje u mjerama u okviru programa, pri čemu program u cjelini ostaje otvoren. Pridruživanje trećih zemalja programu Obzor Europa pružit će dodatne mogućnosti za sudjelovanje u programu, pri čemu će uvjeti biti općenito isti kao i za države članice.

Bliska koordinacija i suradnja između EU-a i njegovih država članica bit će od ključne važnosti za uspješnu provedbu ove strategije. Komisija će promicati inicijative osmišljene prema modelu zajedničkog pristupa pod nazivom „Tim Europa”, u kojem se udružuju napori EU-a, država članica i europskih financijskih institucija. Sinergija s drugim programima EU-a, kao što je Instrument za susjedstvo, razvoj i međunarodnu suradnju – globalna Europa, bit će važan element tog pristupa.

Globalni pristup Europe suradnji u istraživanju i inovacijama (europa.eu)


 

Autor: Pokreni posao

najkraći put do najbolje informacije za one koji žele stvarati nove vrijednosti

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 Email -- 0 Flares ×
%d bloggers like this: