Pad poduzetničkoga optimizma

Eurochambres Economic Survey

0 Flares 0 Flares ×

Hrvatska gospodarska komora je i prošle godine sudjelovala u istraživanju Eurochambres Economic Survey kojemu je cilj ispitati raspoloženje, odnosno očekivanja, poduzetnika za narednu godinu.

Istraživanje se provodi po metodologiji Eurochambresa koja određuje izgled upitnika, termin istraživanja, uzorak i način obrade podataka, tako da su dobiveni rezultati usporedivi s rezultatima drugih zemalja uključenih u istraživanje, a uključuju se i u skupne rezultate svih promatranih zemalja.

Istraživanje provedeno krajem 2018. godine za Hrvatsku je pokazalo blagi pad poduzetničkoga optimizma u odnosu istraživanje u prethodnoj godini, na što je presudno utjecao smanjeni optimizam po pitanju ostvarivanja prihoda na inozemnom tržištu te rastući pesimizam kod općih uvjeta poslovanja. Istraživanje je također pokazalo da u Hrvatskoj, kao i u većini drugih uključenih zemalja, nedostatak odgovarajuće radne snage te troškovi radne snage postaju sve veći izazovi za uspješno poslovanje poduzetnika.

Eurochambres je krovna organizacija gospodarskih komora zemalja europskog konti-nenta koja okuplja komore iz 42 zemlje, ali i neke manje organizacije poput Foruma jadransko-jonskih gospodarskih komora. Većina članica Eurochambresa su članice EU, ali u članstvu su i komore iz šire regije poput Rusije, Srbije, Kosova ili Turske.

Jedna je od aktivnosti Eurochambresa provedba godišnjeg istraživanja poslovnih očekivanja poduzetnika za narednu godinu koje se provodi već dvadeset i šest godina, u kojem uključene zemlje prema metodologiji koju određuje Eurochambres provodi anketu među poduzetnicima te obrađuje podatke koji postaju sastavni dio Eurochambres Economic Surveya.

Istraživanje je u 2018. godini provedeno u dvadeset i šest zemalja, uključujući i Hrvatsku koja je u ovo istraživanje putem Hrvatske gospodarske komore uključena od 2002. godine.

Rezultati za Hrvatsku

Prije svega treba napomenuti da su rezultati provedenih anketa relativno dobro predviđali ostvarena kretanja u gospodarstvu Hrvatske, pri čemu je jedino znatnije odstupanje zabilježeno u predviđanjima za 2009. godinu, za koju poduzetnici nisu predvidjeli snažan pad gospodarskih aktivnosti do kojeg je došlo. Kada se zanemari ta godina, primjetno je da se trend kretanja ukupnih ocjena dobivenih iz provedenih anketa u velikoj mjeri podudarao s ostvarenim trendom kretanja realnog BDP-a. To je posebno vidljivo u niskoj razini optimizma tijekom višegodišnje krize, naglašenijim poboljšanjem poduzetničkog raspoloženja od 2014. godine te ponovnim padom u očekivanjima za 2018. godinu.

EUROCHAMBRES ECONOMIC SURVEY 2019

Izvor: HGK

 

___

 

Autor: Pokreni posao

najkraći put do najbolje informacije za one koji žele stvarati nove vrijednosti

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 Email -- 0 Flares ×
%d bloggers like this: