Paket mjera za oporavak tržišta kapitala

EU prospekt, MiFID II, sekuritizacija…

0 Flares 0 Flares ×
Financijsko središte Pariza i burza vrijednosnica / Foto: EK

Bruxelless, 25. srpnja 2020. – Europska komisija donijela je paket o oporavku za tržišta kapitala, kao dio opće strategije oporavka nakon krize uzrokovane bolešću COVID-19. Komisija je krajem travnja već predložila Paket mjera o bankarstvu kojim se tim financijskim ustanovama olakšalo kreditiranje kućanstava i poduzeća u cijeloj Uniji. Mjere za tržišta kapitala trebale bi olakšati pružanje potpore europskim poduzetnicima radi oporavka nakon krize. Predlažu se ciljane izmjene propisa o tržištima kapitala s ciljem poticanja intenzivnijih ulaganja u gospodarstvo, omogućavanja brze dokapitalizacije trgovačkih društava i povećanja kapaciteta banaka za financiranje oporavka.

Paket sadržava ciljane prilagodbe Uredbe o prospektu, MiFID-a II i propise o sekuritizaciji. Sve su te izmjene važni elementi projekta unije tržišta kapitala u cilju bolje integracije tržišta kapitala država članica i ravnopravnog pristupa ulaganjima i prilikama za financiranje u cijeloj Uniji. Opsežniji akcijski plan za uniju tržišta kapitala bit će predstavljen u rujnu.

Izmjene pravila o prospektu – Komisija je predložila „Prospekt za oporavak Unije” – skraćeni oblik prospekta – za društva prisutna na tržištu kapitala. Taj privremeni prospekt društvima bi bio jednostavan za izradu, ulagateljima jednostavan za čitanje, a nacionalnim nadležnim tijelima jednostavan za provjeru. Tekst prospekta sveo bi se s uobičajenih nekoliko stotina stranica na samo 30-ak stranica. Time bi se društvima pomoglo da pribave kapital, npr. dionice, bez dodatnog zaduživanja. Drugim ciljanim izmjenama Uredbe o prospektu želi se olakšati prikupljanje sredstava bankama koje su najvažnije za financiranje oporavka realnog gospodarstva.

Izmjene zahtjeva MiFID-a II za europska poduzeća – Komisija je izmjene zahtjeva iz MiFID-a II kako bi se donekle smanjilo administrativno opterećenje kojemu su iskusni ulagatelji u svojem odnosu s poduzećima izloženi. Ulagatelji s manje iskustva (kao što su kućanstva koja ulažu svoju ušteđevinu za umirovljenje) bit će i dalje zaštićeni kao i dosad. Izmjene se odnose na nekoliko zahtjeva za koje je već (za vrijeme javnog savjetovanja o MiFID-u i MiFIR-u) utvrđeno da su pretjerano opterećenje i da koče razvoj europskih tržišta. Komisija predlaže da se zahtjevi prilagode tako da se osiguraju visoka razina transparentnosti prema klijentu i najviši standardi zaštite, a za europska poduzeća prihvatljivi troškovi ispunjenja zahtjeva. Komisija je započela i javno savjetovanje o izmjenama delegirane direktive MiFID II o povećanju pokrića za istraživanje za izdavatelje koji su mala i srednje kapitalizirana poduzeća i za obveznice. Osobito malim i srednjim poduzećima treba dosta investicijskog istraživanja da bi postigli veću vidljivost i privukli nove ulagatelje. Danas su predložene i izmjene pravila iz MiFID-a koja utječu na tržišta energetskih izvedenica. Time se želi potaknuti razvoj tržišta energetskih izvedenica u eurima, što je važno za međunarodnu ulogu eura, a europskim poduzećima omogućiti pokriće rizika, uz istodobnu zaštitu integriteta tržišta robom, osobito poljoprivrednih proizvoda.

Izmjene propisa o sekuritizaciji – Komisija je predložila i paket mjera o izmjenama Uredbe o sekuritizaciji i Uredbe o kapitalnim zahtjevima. Sekuritizacija je transakcija kojom banke mogu portfelj kredita pretvoriti u vrijednosne papire i prodati ih na tržištima kapitala. Izmjenama se želi olakšati sekuritizacija u vrijeme oporavka Europe tako što će se bankama omogućiti da prošire svoje kreditiranje i bilance očiste od neprihodujućih izloženosti. Bankama treba omogućiti da dio rizika kreditiranja malih i srednjih poduzeća prenesu na tržišta, kako bi ih mogle nastaviti kreditirati. Komisija predlaže i poseban okvir za jednostavnu, transparentnu i standardiziranu bilančnu sekuritizaciju na koju bi se primjenjivao bonitetni tretman koji odražava stvarnu rizičnost tih instrumenata. Komisija osim toga predlaže da se uklone postojeće regulatorne prepreke sekuritizaciji neprihodujućih izloženosti. To bi bankama omogućilo da se riješe neprihodujućih izloženosti koje bi mogle očekivano rasti zbog krize uzrokovane bolešću COVID-19. Današnje su izmjene rezultat opsežnog rada i analize Europskog nadzornog tijela za bankarstvo iz 2019. i 2020.


 

 

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 Email -- 0 Flares ×
%d blogeri kao ovaj: