Podaci s dodanom vrijednošću

Izvještaj PwC Digital Trust Insights

0 Flares 0 Flares ×

Zagreb / New York, 6. studenoga 2019. – Izvještaj tvrtke PwC Digital Trust Insights sažetak je analize rada manje skupine tvrtki koje su se iskazale kao predvodnici u izgradnji povjerenja u digitalizirane podatke. Analiza treba poslužiti kao vodič drugim tvrtkama koje žele poboljšati svoju sposobnost izvlačenja vrijednosti iz vlastitih podataka, na siguran i etičan način.

Danas, većina tvrtki ima uveden formalan postupak vrednovanja vlastite podatkovne imovine, njih 72 posto – više od 3.500 ispitanika u PwC-ovom istraživanju kazalo je da njihova organizacija ima uspostavljen postupak vrednovanja podataka. Od ispitanika koji imaju formalan postupak dodjeljivanja vrijednosti svojim podacima, 37 posto ih u takav postupak dosljedno uključuje tim za zaštitu podataka. Oni su predvodnici u izgradnji povjerenja u podatke-

Jedna stvar je tim predvodnicima zajednička: vješti su u vrednovanju i korištenju podataka koje pretvaraju u uvide koji ih dovode do boljih prihoda. Druga odlika po kojoj se ističu jest način na koji se nose s izazovima.

Kako količina podataka raste, tako se povećava i broj propisa o zaštiti privatnosti i podataka. Predvodnici u izgradnji povjerenja u podatke smatraju propise prilikom, a ne preprekom. Sposobni su izgraditi povjerenje unutar organizacije i pobrinuti se da su podaci centralizirani, čime se potiče suradnja. Više od tri četvrtine ispitanih predvodnika izjavilo je da im propisi pomažu ubrzati i unaprijediti svoje poslovanje.

Pwc analiza pokazuje da se predvodnici ističu u pet područja.

1.Dosljedno uključuju tim za zaštitu podataka pri vrednovanju podataka. Nova rješenja usmjerena na podatke donose nove ranjivosti. Uključivanjem upravljanja rizicima u aktivnosti povezane s razvojem podataka, predvodnici mogu prepoznati potencijalne probleme i pomoći u zaštiti od tih problema prije no što se dogodi katastrofa.

2.Redovito vrednuju podatke. Predvodnici ne samo da učinkovito dodjeljuju vrijednost podacima, već uspostavljaju procese kako bi osigurali da se vrijednost dosljedno dodjeljuje u svim skupovima podataka.

3.Usvajaju vodeće prakse na području etičke uporabe podataka. Usvajaju pristup podacima koji se temelji na vrijednosti, što ujedno znači pohranu samo nužnih podataka i uklanjanje ostalih. Predvodnici su definirali odgovornosti u čitavoj organizaciji kako bi osigurali etičku uporabu podataka.

4.Usvajaju vodeće prakse na području inženjeringa podataka. Predvodnici razvijaju projektne alate kojima ugrađuju sigurnost i privatnost u svoje sustave, proizvode i usluge. Izrađuju sveobuhvatne mape podataka za procjenu rizika i ispitivanja kontrola te kontinuirano prate promjenjivu vrijednost svojih podataka i ponovno ocjenjuju odgovarajuću razinu potrebne zaštite. Predvodnici aktivno upravljaju vanjskim dobavljačima kako bi osigurali njihovo pridržavanje potrebnih standarda za postupanje s podacima te standarda povezanih sa sigurnošću i privatnošću.

5.Uspostavljaju suradnički tim s ovlastima za djelovanje. Predvodnici u izgradnji povjerenja u podatke uspostavljaju timove za upravljanje podacima koji obuhvaćaju različite funkcije kako bi razumjeli podatke i razvili procese za njihovu etičku uporabu. Predvodnici u izgradnji povjerenja u podatke povezuju „stvaratelje vrijednosti“ (s poslovne strane) i „zaštitnike vrijednosti“ (sa strane rizika, informacijskih tehnologija i kibernetičke sigurnosti) kako bi razvili politike i prakse na području postupanja s podacima koje zadovoljavaju potrebe kupaca, zaposlenika i regulatora, ali i potrebe samog poslovanja.

Evo još nekoliko zaključaka iz PwC studije:

Vrijednost korisničkih podataka – profila, transakcija, sklonosti i obrazaca ponašanja – u potpunosti određuje organizacija koja posjeduje i koristi podatke, a mijenjat će se ovisno o kontekstu ili onome što organizacija želi i može s njima učiniti.

Važno je steći disciplinu u dodjeljivanju vrijednosti podacima, a uspostava tima za zaštitu podataka može pomoći u određivanju vrijednosti podataka organizacije. Posjedovanje i uporaba podataka uključuje odgovornost, a to pak utječe na njihovu konačnu vrijednost za organizaciju.

Mnogi propisi sada određuju način postupanja s podacima (povećavajući troškove usklađivanja s tim propisima), uspostavljaju granice za uporabu podataka (što smanjuje potencijal komercijalizacije) i utvrđuju posljedice gubitka podataka ili razinu do koje je dopuštena njihova povreda (povećavajući rizike i povezane troškove).

Cjelovit izvještaj nalazi se na ovoj poveznici: https://pwc.to/DTI

___

Autor: Pokreni posao

najkraći put do najbolje informacije za one koji žele stvarati nove vrijednosti

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 Email -- 0 Flares ×
%d bloggers like this: