Poduzetni u pametnim gradovima

Usporedba rezultata poduzetnika sa sjedištem u pet pametnih gradova

0 Flares 0 Flares ×

Koncept pametnog grada razvija se već pola stoljeća diljem svijeta – globalno danas imamo oko osam tisuća gradova koje možemo nazvati pametnima. Najviše ih je u Nizozemskoj, a u prošloj godini u našoj zemlji pametnim gradovima proglašeni su Bjelovar, Poreč, Pula, Rijeka i Vrgorac.

Na području navedenih gradova, u 2017. godini bilo je ukupno 9540 poduzetnika, koji su imali 61 924 zaposlena.

Od navedenoga broja, najviše je poduzetnika sa sjedištem na području Rijeke (4568), a najmanji je broj poduzetnika na području Vrgorca (80).

Najveći rast ukupnih prihoda ostvarili su poduzetnici sa sjedištem u Puli (25,2 %). Slijede poduzetnici Poreča (15,7 %) i Rijeke (9,2 %), a najmanji su rast prihoda ostvarili poduzetnici Vrgorca (0,5 %).

U četiri od pet pametnih hrvatskih gradova poduzetnici su iskazali pozitivan konsolidirani financijski rezultat, a najveći je ostvaren u Rijeci (817 milijuna kuna).

Jedino je Pula iskazala negativan konsolidirani financijski rezultat u iznosu od 1,6 milijarde kuna. Na ovaj rezultat poduzetnika Pule, najveći je utjecaj imalo brodogradilište Uljanik. koje je iskazalo gubitak u iznosu od 1,2 milijarde kuna.

Najviša prosječna mjesečna neto plaća obračunata je zaposlenima kod poduzetnika sa sjedištem u Poreču (5.864 kuna), a najniža kod poduzetnika sa sjedištem u Bjelovaru (4.106 kune).

Prema produktivnosti (prihodu po zaposlenom), prvi su poduzetnici sa sjedištem u Vrgorcu s 819 tisuće kuna, a slijede ih poduzetnici Rijeke sa 667 tisuća kuna, Pule sa 628 tisuća kuna, Poreča sa 609 tisuća kuna, dok je kod poduzetnika Bjelovara produktivnost bila najmanja i iznosila je 530 tisuća kuna po zaposlenom.

Za usporedbu, produktivnost rada mjerena prihodom po zaposlenom u 2017. godini na razini cijele Hrvatske iznosila je 768 tisuća kuna.

Najveću produktivnost rada, mjerenu prihodom po zaposlenom, ostvarili su poduzetnici sa sjedištem u Vrgorcu (819 tisuća kuna). Poduzetnici Poreča iskazali su najveću produktivnost rada mjerenu dobitkom razdoblja po zaposlenom (53 tisuće kuna), dok su poduzetnici Bjelovara imali najbolju financijsku stabilnost, mjerenu koeficijentom financijske stabilnosti (0,98 %).

Ukupno ostvarena novostvorena vrijednost poduzetnika u svih pet pametnih gradova u 2017. godini iznosi 10,1 milijardu kuna što je udio od 5,8 % u odnosu na ostvarenu novostvorenu vrijednost svih poduzetnika u Hrvatskoj (173,9 milijardi kuna).

Cijeli tekst: Usporedba financijskih rezultata poduzetnika sa sjedištem u pet pametnih gradova

Izvor: FINA

Autor: Pokreni posao

najkraći put do najbolje informacije za one koji žele stvarati nove vrijednosti

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 Email -- 0 Flares ×
%d bloggers like this: