Pokazatelj poslovnog raspoloženja

Negativni trendovi u većini Europe

0 Flares 0 Flares ×

Europska komisija svakog mjeseca objavljuje Pokazatelj poslovnog raspoloženja (Economic Sentiment Indicator – ESI) koji prati stanje duha poduzetnika u industriji, uslugama, građevinarstvu i trgovini na malo, kao i raspoloženje potrošača.

EU Pokazatelj raspoloženja izrađuje se na temelju očekivanja, ali i stvarnih pokazatelja poput kretanja proizvodnje, stanja narudžbi, zaliha i broja zaposlenih.

Vrijednost tog pokazatelja kontinuriano je rasla punih pet godina, od druge polovice 2012. godine do kraja 2017. godine, Međutim, od početka 2018. bilježi se pad tog pokazatelja, što je u skladu i sa zabilježenim usporavanjem rasta BDP-a.

Slični negativni trendovi zabilježeni su kod svih praćenih sektora, ali je ipak nešto naglašeniji pad poslovnog raspoloženja u industriji. Preciznije rečeno, sam pokazatelj poslovnog raspoloženja od veljače ove godine ponovo je negativan – odnosno, kod poduzetnika u industrijskom sektoru prevladava negativno raspoloženje.

Vrijednost pokazatelja pala je ispod dugoročne prosječne vrijednosti za eurozonu, a prisutne su i najmanje oscilacije negativnog trenda, odnosno bilježe se tek rijetki mjeseci s pomakom nabolje.

Poslovno raspoloženje u Hrvatskoj pogoršano je samo u industriji, dok su svi ostali sektori prema ESI pokazatelju bili optimističniji nego u rujnu prošle godine.

Trendovi, nažalost, nisu bitno drukčiji ni kod ostalih sektora uključenih u Pokazatelj poslovnog raspoloženja, ali su usluge, građevinarstvo i posebno financijski sektor u prednosti utoliko što je vrijednost njihovih pojedinačnih pokazatelja i dalje pozitivna, odnosno i nadalje prevladava pozitivno raspoloženje.

Usporedba indeksa s 2008. godinom, kada su se osjećale prve posljedice globalne krize, također ne daje razloga za optimizam. Naime, aktualne vrijednosti pokazatelja poslovnog raspoloženja kod industrije, usluga i financijskih djelatnosti značajnije ne odstupaju od razina koje su imale sredinom 2008. godine, što najavljuje mogućnost daljnjeg usporavanja rasta BDP-a.

Podaci pokazuju kako se negativni trendovi u poslovnom raspoloženju na razini EU nastavljaju, odnosno bilježi se daljnji pad ESI indeksa, posebno u industriji i građevinarstvu.

Promatrano po članicama EU, čije vrijednosti Pokazatelja poslovnog raspoloženja nisu međusobno usporedive zbog razlike u bazi za izračun, najveći pad Pokazatelja poslovnog raspoloženja na godišnjoj razini zabilježen je kod Ujedinjenoga Kraljevstva. Poslovno raspoloženje u toj zemlji i dalje je opterećeno neizvjesnošću oko Brexita, a dodatno ga pojačava prisutno usporavanje globalne potražnje.

Prema razini pada Pokazatelja ističu se još Belgija, Njemačka, Irska, Finska i Švedska, dok je, s druge strane, tek kod četiriju članica došlo do poboljšanja indeksa. U toj malobrojnoj skupini s Grčkom, Rumunjskom i Slovačkom našla se i Hrvatska, pri čemu je poslovno raspoloženje u Hrvatskoj pogoršano samo u industriji, dok su svi ostali sektori prema ESI indeksu bili optimističniji nego u rujnu prošle godine.

Više pojedinosti, potražite na ovoj poveznici.

___

Autor: Zvonko Pavić

novinar i urednik

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 Email -- 0 Flares ×
%d bloggers like this: