Pomoć malim poduzetnicima

Portal Access2Markets

0 Flares 0 Flares ×

Bruxelless, 14. listopada 2020. – Europska komisija pokrenula je internetski portal Access2Markets kojemu je svrha pomoći malim i srednjim poduzećima u trgovini izvan Europske unije.

Novi portal odgovor je na potrebe malih poduzetnika, a glavnina sadržaja su razni resursi koji omogućavaju bolje shvaćanje trgovinskih sporazuma, kako bi poduzeća bila sigurna imaju li njihovi proizvodi pravo na carinske povlastice.

Portal će koristiti i tvrtkama koja već sudjeluju u međunarodnoj trgovini i onima koja tek počinju.

U samo nekoliko klikova mogu doći će do podataka o carinama, porezima, pravilima podrijetla, zahtjevima koje proizvodi moraju zadovoljavati, carinskim postupcima, trgovinskim preprekama i do statističkih podataka o trgovinskom toku za konkretne proizvode koje žele uvoziti ili izvoziti.

Više pojedinosti


 

Autor: Pokreni posao

najkraći put do najbolje informacije za one koji žele stvarati nove vrijednosti

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 Email -- 0 Flares ×
%d bloggers like this: