Ponovo aktivirane mjere samozapošljavanja

Novi uvjeti

0 Flares 0 Flares ×

Zagreb, 10. srpnja 2020. – Hrvatski zavod za zapošljavanje objavio je nove uvjete za sve one koji žele koristiti mjeru samozapošljavanja, mjere koja je privremeno zaustavljena početkom ožujka zbog pandemije i ponovno aktivirana s početkom srpnja, jer na tržištu, nakon razdoblja “zaključavanja”, imamo pedesetak tisuća novo nezaposlenih, a najesen ih se očekuje još više.

Razdoblje trajanja mjere produženo je s jedne na dvije godina (s 12 na 24 mjeseca), s tim da u prvoj godini poslovanja potaknutog tom mjerom oni koji je uzmu morao opravdati potporu i održati se na tržištu još godinu dana, tako da sami plaćaju doprinose.

Iznos potpore za samozapošljavanje po novome određuje se prema budućoj djelatnosti poslovnog subjekta, a u skladu s Nacionalnom klasifikacijom djelatnosti, a riječ je o dva iznosa: 75 tisuća kuna i 100 tisuća kuna. Ako poduzetnički pothvat zajednički pokreće više nezaposlenih osoba, ukupni poticaji mogu narasti i do 320.000 kuna. Pritom treba naglasiti da u tom slučaju samo jedna osoba može ostvariti maksimalni iznos potpore, dok drugi suosnivači mogu dobiti najviše 55.000 kuna.

Kao i do sada, za ostvarivanje prava na potporu morate imati poslovni plan i troškovnik te surađivati sa savjetnikom za samozapošljavanje
Svi troškovi moraju biti plaćeni s računa nove tvrtke, dok se troškovi plaćeni u gotovini ne smatraju prihvatljivima.

Upute s kriterijima odobravanja i načinom korištenja potpora za samozapošljavanje i proširenje poslovanja u 2020. godini nalaze se ovdje.


 

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 Email -- 0 Flares ×
%d blogeri kao ovaj: