Posebna potpora malim i startup tvrtkama

Cilj je povećati globalnu konkurentnost Europe

0 Flares 0 Flares ×
Margrethe Vestager, Valdis Dombrovskis, Thierry Breton, predstavili su novu industrijsku strategiju  Foto: EK / Lukasz Kobus

Bruxelless, 11. ožujak 2020.  Europska komisija je jučer predstavlja novu strategiju potpore europskoj industriji u njezinoj dvostrukoj tranziciji prema klimatskoj neutralnosti i digitalnom vodstvu.

Cilj je povećati globalnu konkurentnost Europe nizom mjera za velika i mala poduzeća, inovativne novoosnovane tvrtke (startupe), istraživačke centre, pružatelje usluga, dobavljače i socijalne partnere.

Što se tiče malih i srednje velikih poduzeća cilj je smanjiti birokraciju i pomoći im u proširivanju poslovanja na cijelo jedinstveno tržište i šire, te im olakšati pristup financiranju na način da predvode digitalnu i zelenu tranziciju.

Jučer predstavljene inicijative uključuju i konkretne korake za uklanjanje prepreka funkcionalnom jedinstvenom tržištu, najvećoj prednosti Europe.

Nova industrijska strategija treba rezultirati s održavanjem globalne konkurentnosti europske industrije, klimatskom neutralnošću Europe do 2050. i digitalnom transformacijom ekonomije.

Ključni pokretači preobrazbe su Akcijski plan za intelektualno vlasništvo kojem je cilj jačanje tehnološkog suvereniteta i promicanje jednakih uvjeta tržišnog natjecanja na globalnoj razini, te zelena i digitalna tranzicija.

Komisija će do sredine 2020. donijeti bijelu knjigu o suzbijanju negativnih učinaka stranih subvencija na jedinstvenom tržištu i raspraviti pitanje pristupa trećih zemalja javnoj nabavi u EU-u i financiranju EU-a.

O pitanju stranih subvencija donijet će se prijedlog pravnog instrumenta u 2021. Istodobno će se nastaviti rad na jačanju globalnih pravila o industrijskim subvencijama u okviru Svjetske trgovinske organizacije i poduzimati mjere za rješavanje manjka reciprociteta u pristupu javnoj nabavi u trećim zemljama.

Provesti će se sveobuhvatne mjere za modernizaciju i dekarbonizaciju energetski intenzivnih industrija, podupirati će se industrije održive i pametne mobilnosti, promicati energetska učinkovitost i osigurati dostatna i stalna opskrbe energijom s niskim udjelom ugljika po konkurentnim cijenama.

Provesti će se i akcijski plan za ključne sirovine i lijekove, koji se temelji na novoj farmaceutskoj strategiji EU-a, te će se poduprijeti razvoj strateške digitalne infrastrukture i ključnih razvojnih tehnologija.

Osnovati će se savez za čisti vodik, radi brže dekarbonizacije industrije i zadržavanja vodećeg položaja u industriji, a zatim i savez industrija s niskim emisijama ugljika, uvesti će se dodatno zakonodavstvo i smjernice o zelenoj javnoj nabavi.

Uz izradu tog sveobuhvatnog skupa mjera, koji će obuhvaćati horizontalne mjere i mjere za posebne tehnologije, Komisija će sustavno analizirati rizike i potrebe različitih industrijskih ekosustava.

Pritom će blisko surađivati s uključivim i otvorenim industrijskim forumom, koji bi se trebao uspostaviti do rujna 2020. Forum će okupljati predstavnike industrije, uključujući mala i srednja te velika poduzeća, socijalne partnere, istraživače te predstavnike država članica i institucija EU-a. U njegovu će radu po potrebi sudjelovati i stručnjaci iz određenih sektora. Svi će se sudionici i dalje okupljati na Komisijinim Danima industrije EU-a.

Europska komisija osmislila je i posebnu strategiju za mala i srednje velika poduzeća, koja u EU osiguravaju dva od tri radna mjesta i neophodna su za ostvarivanje novog industrijskog pristupa.

Cilj je pomoći im u dvostrukoj (zelenoj i digitalnoj) tranziciji, što će se postići jačanjem Europske poduzetničke mreže te angažiranjem posebnih savjetnika za održivost.

Komisija će proširiti digitalno-inovacijske centre u svim europskim regijama.

Uz to, Komisija predlaže mjere za uklanjanje regulatornih i praktičnih prepreka poslovanju ili širenju poslovanja. Jedna od prvih takvih mjera biti će osiguravanje ažurnog plaćanja, posebno s pomoću novog virtualnog opservatorija i alternativnog rješavanja sporova.

Komisija će u okviru dijela programa InvestEU, koji se odnosi na mala i srednje velika poduzeća, podupirati i Fond za inicijalne javne ponude tvrtki.

Nadalje, Komisija poziva države članice da osiguraju jedinstvene kontaktne točke za pomoć poduzećima. Cilj je da Europa postane najbolje mjesto za osnivanje i rast poduzeća.

Komisija će surađivati s državama članicama na izradi standarda EU Start-up Nations radi razmjene i prihvaćanja najboljih praksi kako bi se ubrzao rast visokotehnoloških tvrtki i novoosnovanih poduzeća.

Kako bi se osigurala politička predanost tim mjerama, visoki izaslanik EU-a za mala i srednje velika poduzeća održavati će blisko partnerstvo i koordinaciju s državama članicama EU-a preko nacionalnih izaslanika za male tvrtke, kao i s regionalnim i lokalnim vlastima. Na taj će se način ojačati pozicija malih i startup tvrtki zakonodavstvu Europske unije.

Sjednica Europske komisije, na kojoj je donesena nova industrijska strategija. Foto: EK / Etienne Ansotte

Komisija će raditi i na potpunom ostvarenju potencijala jedinstvenog tržišta. Procjene pokazuju da bi se uklanjanjem sada postojećih prepreka do kraja desetljeća mogle stvoriti gospodarske koristi vrijedne do 713 milijardi eura.

Riječ je o preprekama kao što su restriktivna i složena nacionalna pravila, ograničeni administrativni kapaciteti, nepravilan prijenos propisa EU-a i njihova neodgovarajuća provedba.

Poticati će se ulaganja u poduzeća i fondove kojima upravljaju žene.

U cilju uklanjanja tih prepreka Komisija je donijela akcijski plan za bolju provedbu i osiguravanje primjene pravila jedinstvenog tržišta, kojim se nastoji ukloniti prepreke koje proizlaze iz kršenja prava EU-a.

Akcijskim planom uspostavljena je zajednička radna skupina Komisije i država članica za jačanje suradnje u osiguravanju provedbe pravila jedinstvenog tržišta.

Komisija će sa svoje strane podupirati nacionalne i lokalne vlasti u njihovim naporima da se europski propisi ispravno provode i bez oklijevanja će poduzimati čvrste mjere u slučaju povreda pravila jedinstvenog tržišta.

Više pojedinosti, potražite ovdje.


 

Autor: Pokreni posao

najkraći put do najbolje informacije za one koji žele stvarati nove vrijednosti

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 Email -- 0 Flares ×
%d bloggers like this: