Postanite “zelena žaba”!

Green Frog Award

0 Flares 0 Flares ×

Zagreb, 16. prosinac 2019. – Hrvatska udruga poslodavaca i Global Compact Hrvatska, u suradnji s tvrtkom Deloitte Hrvatska, pridružuju se projektu Green Frog Award, koji je krenuo 2001. na razini Srednje Europe i u okviru kojeg Deloitte Srednja Europa dijeli nagradu Green Frog za najbolje izvješće o održivosti.

Godišnji izvještaji brojnih hrvatskih tvrtki već sadrže poglavlja o društvenoj odgovornosti, odnosno održivom razvoju ili nefinancijski dio izvještaja koji je u skladu s direktivom Europske unije o iznošenju nefinancijskih i drugih informacija obavezan za subjekte od javnog interesa s više od 500 zaposlenih, a koji je stupio na snagu 2017. godine.

Nagrada Green Frog predstavlja izvanrednu priliku da predstavite svoju održivu praksu i načine osviještenog i aktivnog upravljanja gospodarskim, društvenim i okolišnim utjecajem Vaše tvrtke. Osiguravanje održivog rasta je već dugo sastavni dio poslovanja brojnih tvrtki u Srednjoj Europi. Ukoliko je tijesno povezano sa strategijom, dugoročno vodi poslovnoj uspješnosti i poboljšanju financijskog položaja tvrtke.

HUP, Global Compact i Deloitt pozivaju hrvatske tvrtke da na natječaj Green Frog prijav izvješća o socijalnom utjecaju, društveno odgovornom poslovanju, izvješća o održivom razvoju, nefinancijska izvješća i integrirana izvješća za 2018. godinu, dvogodišnja izvješća za 2017. / 2018.

(U ovogodišnjem natječaju ne mogu sudjelovati izvješća koja su sudjelovala u prošlogodišnjem)

Predmetna izvješća mogu podnijeti velika trgovačka društva, holdinzi, skupine ulagača, mali i srednji poduzetnici te zaklade i sveučilišta.

Sva se izvješća moraju odnositi na lokalno tržište.

Izvješća bi trebala biti u skladu s GRI standardima, koje je sastavila Globalna inicijativa za izvještavanje (GRI), preporukama Međunarodnog vijeća za integrirano izvještavanje (IIRC), Svjetskim sporazumom Ujedinjenih naroda (UN Global Compact), normom ISO 26000 ili Direktivom 2014/95/EU u pogledu objavljivanja nefinancijskih informacija i informacija o raznolikosti određenih velikih poduzeća i grupa.

Prijavljene izvještaje ocijenit će neovisni stručni žiri, kojeg čine stručnjaci koji se bave pitanjima iz područja društvene odgovornosti odnosno održivog razvoja kroz različite aspekte svog profesionalnog djelovanja.

Prijavu na natječaj zajedno s godišnjim izvještajem pošaljite na e-mail iobradovic@deloittece.com pod naslovom Prijava Green Frog Award, najkasnije do petka, 31. siječnja 2020. godine.

Više informacija možete naći u Pozivu i Kriterijima ili na web stranici Hrvatske udruge poslodavaca.

___

Autor: Pokreni posao

najkraći put do najbolje informacije za one koji žele stvarati nove vrijednosti

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 Email -- 0 Flares ×
%d bloggers like this: