Poticanje održivih ulaganja u Hrvatskoj

EIB i EIAH podupiru HBOR u pružanju savjetodavni usluga za javni sektor

0 Flares 0 Flares ×

4. ožujka 2021. – Europska investicijska banka (EIB) i Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR) potpisale su sporazum o podršci HBOR-u za uspostavljanje vlastitih savjetodavnih službi i jačanje kapaciteta za podršku ulaganjima u ključne sektore hrvatskog gospodarstva, poput zaštite okoliša, učinkovitog korištenja resursa, kružnog gospodarstva, pametnih gradova i socijalne infrastrukture.

Zahvaljujući financijskoj potpori Savjetodavnog centra u okviru Plana ulaganja za Europu, HBOR će ojačati svoj kapacitet za pružanje tehničke pomoći i savjetodavnih usluga s ciljem povećanja aktivnosti ulaganja u prioritetne sektore hrvatskog gospodarstva. HBOR će identificirati niz projekata kojima je potrebna savjetodavna podrška te pomoći hrvatskim jedinicama lokalne, područne i regionalne samouprave u pripremi i provedbi pilot projekata, poticanju ulaganja i rasta u nedovoljno razvijenim područjima.

Strategija poslovanja Hrvatske banke za obnovu i razvitak za razdoblje 2020. – 2024. identificira pet strateških ciljeva, od kojih je jedan poticanje ekonomski i socijalno uravnoteženoga i održivoga regionalnog, ruralnog i urbanog razvoja Republike Hrvatske.

Savjetodavna podrška HBOR-a bit će vodič hrvatskim općinama, gradovima i županijama za učinkovito korištenje dostupnih financijskih sredstava EU-a i izvora financiranja za projekte koji doprinose društvenom i gospodarstvom razvoju zemlje. HBOR će također organizirati razne aktivnosti za podizanje svijesti i poslovni razvoj kako bi informirao lokalne vlasti o postojanju novog mehanizma savjetodavne potpore, kao i o određenim temama vezanim za strukturiranje i pripremu projekata.

Ovaj se sporazum temelji na savjetodavnoj i tehničkoj pomoći koju je EIB već pružao javnim i privatnim nositeljima projekata u Hrvatskoj u području energetske učinkovitosti, poljoprivrede, pametnih gradova, održive infrastrukture i institucionalnih kapaciteta.


 

Autor: Pokreni posao

najkraći put do najbolje informacije za one koji žele stvarati nove vrijednosti

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 Email -- 0 Flares ×
%d bloggers like this: