Potpore za dokapitalizaciju poduzeća

Izmijenjen Privremeni okvir za primjenu državnih potpora

0 Flares 0 Flares ×
Države članice u roku od tri mjeseca od dokapitalizacije moraju objaviti pojedinosti o poduzećima koja su primila potporu.

Bruxelless, 13. svibnja 2020. – Europska komisija izmijenila je Privremeni okvir za primjenu državnih potpora. Cilj je dodatno osnažiti likvidnosti i ubrzati dokapitalizaciju poduzeća, kojima je to potrebno.

Već prije uspostavljene mjere, u iznosu od gotovo 2000 milijardi (1,9 bilijuna) eura, sada se dopunjuju novim kriterijima za dokapitalizaciju i kreditiranje poduzeća, a u skladu sa zelenim i digitalnim planom oporavka. Utvrđuje se i niz zaštitnih mjera za izbjegavanje nepotrebnog narušavanja tržišnog natjecanja na jedinstvenom tržištu.

1) Potpora za dokapitalizaciju trebala bi se dodijeliti samo ako se ne može pronaći drugo odgovarajuće rješenje. Intervencija mora biti u zajedničkom interesu, primjerice kako bi se izbjegle socijalne teškoće i nefunkcioniranje tržišta zbog znatnog gubitka radnih mjesta, izlaska inovativnog ili sistemski značajnog poduzeća ili rizika od prekida pružanja važne usluge. Naposljetku, potpora mora biti ograničena na omogućavanje održivosti poduzeća i ne bi trebala premašiti ono što je nužno za ponovnu uspostavu strukture kapitala korisnika kakva je bila prije pandemije koronavirusa.

2) Država mora dobiti dostatnu naknadu za rizike koje preuzima pružanjem potpore za dokapitalizaciju. Nadalje, mehanizmom naknade potrebno je potaknuti korisnike i/ili njihove vlasnike da otkupe dionice koje je stekla država s pomoću državne potpore kako bi se osigurala privremenost intervencije države.

3) Korisnici i države članice moraju razviti strategiju izlaska, posebno kad je riječ o velikim poduzećima koja su od države primila znatnu potporu za dokapitalizaciju. Ako šest godina nakon dodjele potpore za dokapitalizaciju poduzećima uvrštenima na burzu, ili do sedam godina za druga poduzeća, izlazak države i dalje nije siguran, Komisiji će se morati dostaviti plan restrukturiranja za korisnika.

4) Dok država u potpunosti ne izađe, korisnici podliježu zabranama isplate dividendi i otkupa dionica. Osim toga, sve dok nije otkupljeno najmanje 75 % dokapitalizacije, primjenjuje se strogo ograničenje naknada za njihovu upravu, uključujući zabranu isplate bonusa. Tim se uvjetima nastoji potaknuti korisnike i njihove vlasnike da otkupe dionice koje su u vlasništvu države čim to gospodarska situacija dopusti.

5) Kako bi se spriječilo da korisnici neopravdano koriste državnu potporu za dokapitalizaciju na štetu poštenog tržišnog natjecanja na jedinstvenom tržištu, potpora se ne može upotrijebiti za gospodarske djelatnosti integriranih poduzeća koja su bila u gospodarskim teškoćama prije 31. prosinca 2019. Nadalje, sve dok se ne otkupi najmanje 75 % dokapitalizacije, korisnici, osim malih i srednjih poduzeća (MSP-ovi), u načelu ne mogu steći udio veći od 10 % u konkurentima ili drugim subjektima iz iste vrste poslovanja, uključujući poslovanje s početka i kraja proizvodnog lanca.

U skladu s navedenim izmjenama Privremenog okvira za primjenu državni potpora, države članice mogu prijaviti programe dokapitalizacije ili pojedinačne mjere potpore. Komisija će pri odobravanju programa zatražiti zasebnu prijavu potpore poduzeću iznad gornje granice od 250 milijuna eura radi pojedinačne ocjene. Poduzeća koja su već bila u poteškoćama na dan 31. prosinca 2019. nisu prihvatljiva za potporu na temelju Privremenog okvira.

Ako se potpora za dokapitalizaciju korisnicima dodjeljuje u okviru programa, države članice u roku od tri mjeseca od dokapitalizacije moraju objaviti pojedinosti o identitetu poduzeća koja su primila potporu i iznosu potpore.

Nadalje, korisnici, osim malih i srednjih poduzeća, moraju objaviti informacije o korištenju primljene potpore, uključujući informacije o načinu na koji se sredstvima primljene potpore podupiru aktivnosti poduzeća u skladu s ciljevima EU-a i nacionalnim obvezama u pogledu zelene i digitalne tranzicije.

Izmjenom Privremenog okvira uvodi se i mogućnost da države članice poduzećima koja su u financijskim teškoćama zbog pandemije koronavirusa pruže potporu u obliku podređenog duga po povoljnim uvjetima. To se odnosi na dužničke instrumente koji su u slučaju stečajnog postupka podređeni redovnim vjerovnicima s pravom prvenstva i na taj način dopunjuje se paket instrumenata dostupan državama članicama na temelju postojećeg Privremenog okvira, uključujući kreditiranje nadređenim dugom.

Podređeni dug ne može se pretvoriti u vlasnički kapital dok je poduzeće aktivno i država preuzima manji rizik. Međutim, budući da se takvim dugom povećava kapacitet društava za zaduživanje kod vlasnika nadređenog duga na sličan način kao potporom u obliku kapitala, potpora u obliku podređenog duga uključuje veću naknadu i dodatno ograničenje iznosa u odnosu na nadređeni dug na temelju Privremenog okvira. Ako države članice žele osigurati kreditiranje podređenim dugom u iznosima koji premašuju pragove, primjenjivat će se svi prethodno navedeni uvjeti za mjere dokapitalizacije.

Izmijenjeni Privremeni okvir primjenjivat će se do kraja prosinca 2020. Budući da se problemi povezani sa solventnošću mogu pojaviti tek kasnije zbog razvoja krize, Komisija je samo za mjere dokapitalizacije to razdoblje produljila do kraja lipnja 2021. Kako bi se osigurala pravna sigurnost, Komisija će prije tih datuma procijeniti treba li produljiti rokove.

Naposljetku, Komisija kontinuirano procjenjuje jesu li potrebne daljnje mjere kako bi se državama članicama omogućilo da podupru svoja gospodarstva u ovim teškim vremenima i poduzećima pomognu da nakon krize povrate svoju snagu, među ostalim daljnjim izmjenama Privremenog okvira. U tom kontekstu Komisija analizira i postojeća pravila o državnim potporama kako bi provjerila njihovu usklađenost s načelima na kojima se temelji Privremeni okvir za mjere državne potpore u svrhu podrške gospodarstvu u aktualnoj pandemiji koronavirusa.

Više o toj temi možete naći ovdje.


 

Autor: Pokreni posao

najkraći put do najbolje informacije za one koji žele stvarati nove vrijednosti

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 Email -- 0 Flares ×
%d bloggers like this: