Pravedno i inovativno podatkovno gospodarstvo

Zakon o podacima

0 Flares 0 Flares ×
Zakon o podacima štitit će male i srednje velike tvrtke od nepoštenih ugovornih uvjeta koje je nametnula stranka sa znatno jačim pregovaračkim položajem. Foto: Pexels

23. veljače 2022. – Europska komisija danas je predložila uvođenje novih pravila o tome tko može pristupati obilju podataka koji nastaju u svim gospodarskim sektorima u EU-u i tko ih može upotrijebiti. Zakon o podacima osigurat će se pravednost u digitalnom okruženju, potaknuti konkurentno podatkovno tržište, stvoriti poslovne mogućnosti i poboljšati dostupnost podataka za sve.

Time će se otvoriti put za nove, inovativne usluge, konkurentnije cijene postprodajnih usluga i popravak povezanih predmeta.

Zakon o podacima najnoviji je horizontalni sastavni element Komisijine podatkovne strategije i imat će ključnu ulogu u digitalnoj transformaciji, u skladu s digitalnim ciljevima za 2030. Cilj je potrošačima i poduzećima omogućiti još veću kontrolu nad postupanjem s njihovim podacima. Zakonom o podacima osigurat će se razmjena, pohrana i obrada industrijskih podataka uz potpuno poštovanje europskih pravila.

Podaci su roba koju istovremeno može koristiti više korisnika, na isti način kao i uličnu svjetlost ili panoramski pogled: njima više korisnika može pristupiti u isto vrijeme i konzumirati ih bez utjecaja na njihovu kvalitetu i bez rizika od iscrpljivanja ponude.

Količina generiranih podataka raste – oočekuje se da će do 2025. godine porasti na 175 zetabajta. Riječ je o neiskorištenom potencijalu jer se 80 % industrijskih podataka nikada ne upotrijebi. Novim će se pravilima povećati količina podataka dostupna za ponovnu upotrebu i na taj bi se način do 2028. trebalo stvoriti dodatnih 270 milijardi eura BDP-a.

Prijedlog Zakona o podacima uključuje:

· mjere kojima se korisnicima povezanih uređaja omogućuje pristup podacima koje su generirali, a koje često prikupljaju isključivo proizvođači, te dijeljenje takvih podataka s trećim stranama radi pružanja postprodajnih ili drugih inovativnih usluga temeljenih na podacima. Zakonom su predviđeni poticaji za proizvođače da nastave ulagati u generiranje visokokvalitetnih podataka, koji obuhvaćaju pokrivanje troškova prijenosa i sprečavanje upotrebe dijeljenih podataka kada to predstavlja izravnu konkurenciju njihovom proizvodu.

· Mjere za uravnoteženje pregovaračke moći malih i srednje velikih tvrtki sprečavanjem zlouporabe ugovorne neravnoteže u ugovorima o razmjeni podataka. Zakon o podacima štitit će male i srednje velike tvrtke od nepoštenih ugovornih uvjeta koje je nametnula stranka sa znatno jačim pregovaračkim položajem. Komisija će izraditi i tipske ugovorne odredbe kako bi tim poduzećima pomogla da sastave i sklope poštene ugovore o razmjeni podataka.

· Mjere za tijela javnog sektora u svrhu pristupa i upotrebe podataka iz privatnog sektora koji su potrebni u iznimnim okolnostima, a posebno u slučaju izvanrednog stanja, kao što su poplave i šumski požari ili za provedbu zakonskih ovlasti ako podatke nije moguće dobiti na drugi način. Informacije o podacima potrebne su radi brzog i sigurnog odgovora, a pritom opterećenje za poduzeća treba svesti na najmanju moguću mjeru.

· Nova pravila koja potrošačima omogućuju učinkovitu zamjenu pružatelja usluga obrade podataka u oblaku i uvođenje zaštitnih mjera protiv nezakonitog prijenosa podataka.

Zahvaljujući većem opsegu informacija potrošači i drugi korisnici kao što su poljoprivrednici, zračni prijevoznici ili građevinska poduzeća moći će donositi bolje odluke

Osim toga, u Zakonu o podacima preispituju se određeni aspekti Direktive o bazama podataka koja je donesena u devedesetim godinama prošlog stoljeća radi zaštite ulaganja u strukturirano prikazivanje podataka. Osim toga, posebno se ističe da baze podataka koje sadržavaju podatke s uređaja i predmeta interneta stvari ne bi trebale podlijegati zasebnoj pravnoj zaštiti. Na taj će se način osigurati pristup tim podacima i njihova upotreba.

Potrošači i poduzeća moći će pristupati podacima sa svojeg proizvoda i upotrebljavati ih za postprodajne usluge i usluge s dodanom vrijednošću, kao što je prediktivno održavanje. Zahvaljujući većem opsegu informacija potrošači i drugi korisnici kao što su poljoprivrednici, zračni prijevoznici ili građevinska poduzeća moći će donositi bolje odluke, kao što je kupnja kvalitetnijih ili održivijih proizvoda i usluga i time pridonijeti ciljevima zelenog plana.

Poslovni i industrijski dionici raspolagat će većom količinom dostupnih podataka i imati koristi od konkurentnog podatkovnog tržišta. Pružatelji postprodajnih usluga moći će ponuditi prilagođenije usluge i ravnopravno se natjecati s usporedivim uslugama koje nude proizvođači, a podaci će se moći kombinirati i za razvoj potpuno novih digitalnih usluga.

Komisija je danas u skladu s europskom strategijom za podatke objavila i pregled zajedničkih europskih podatkovnih prostora koji se razvijaju u različitim sektorima i područjima.

Više pojedinosti o svemu tome, potražite ovdje.


 

Autor: Pokreni posao

najkraći put do najbolje informacije za one koji žele stvarati nove vrijednosti

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 Email -- 0 Flares ×
%d bloggers like this: