Prekogranična mobilnost tvrtki

Direktiva o prekograničnim oblikovanjima, spajanjima i podjelama tvrtki

0 Flares 0 Flares ×

Bruxelles, 18. studenoga 2019. – Vijeće Europske komisije danas je donijelo Direktivu o prekograničnim oblikovanjima, spajanjima i podjelama kojom su utvrđeni jasni i usklađeni postupci za spajanja, podjele ili premještanja poduzeća unutar jedinstvenog tržišta.

Direktiva uključuje snažne mjere za zaštitu prava zaposlenika, posebno prava na obavješćivanje, savjetovanje i sudjelovanje u odborima društava, kao i prava manjinskih dioničara i vjerovnika tijekom prekograničnih postupaka.

Novim se pravilima osigurava i da se prekogranični postupci ne mogu zloupotrijebiti u svrhu prijevare ili zlouporabe.

, povjerenica za pravosuđe, zaštitu potrošača i ravnopravnost spolova, izjavila je: Pozdravljam donošenje novih pravila o prekograničnoj mobilnosti za poduzeća. Novim će se pravilima poduzećima u EU-u pružiti više mogućnosti za premještanje i rast na temelju jasnih postupaka čime će se smanjiti troškovi i uštedjeti na vremenu. Istodobno će postojati snažne mjere za zaštitu prava zaposlenika i sprečavanje zlouporaba. Više informacija o pravilima EU-a u području prava trgovačkih društava i korporativnog upravljanja dostupno je na internetu.

___

Autor: Pokreni posao

najkraći put do najbolje informacije za one koji žele stvarati nove vrijednosti

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 Email -- 0 Flares ×
%d bloggers like this: