Premije osiguranja od potresa povećane za 28%

Rast svijesti o potrebi osiguranja imovine

0 Flares 0 Flares ×
HGSS-ov tim skida dimnjak s kuće u Petrinji, nakon potresa. Foto: HGSS

Zagreb, 5. siječnja 2021. – Nakon potresa u Zagrebu, krajem ožujka prošle godine, u Hrvatskoj je zabilježen rast svijesti o potrebi osiguranja imovine pa broj tih polica nezadrživo raste. Procjenjuje se da će premija osiguranja od potresa na kraju godine iznositi oko 110 milijuna kuna, što je rast od 28 posto u odnosu na 2019. godinu, a broj osiguranja porast će na 140 tisuća, odnosno za oko 30 posto. Prosječna premija osiguranja od potresa iznosi 800 kuna.

Iako premija osiguranja imovine raste, ona trenutno iznosi 48 eura po stanovniku, što je i dalje znatno manje od EU prosjeka gdje iznosi 168 eura.

Štete koju su Hrvatskoj nanijeli potresi u 2020. godini premašuju brojku od sto milijardi kuna.

Veliki nesrazmjer ulaganja u osiguranje imovine u Hrvatskoj u usporedbi s ostalim zemljama Europske unije posebno je zabrinjavajući imajući na umu da se Hrvatska, uz Grčku, Tursku, Sjevernu Makedoniju i Italiju, nalazi na tektonski najrizičnijem području u Europi.

Kada se gleda osiguranje općenito, udio premije osiguranja u BDP-u u Hrvatskoj iznosi 2,62 posto, dok je prosjek zemalja EU 7,19 posto. Premija osiguranja po stanovniku u Hrvatskoj iznosi 347 eura što je 6 puta manje od prosjek EU gdje iznosi 2 170 eura. Zbog svih ovih podataka važno je podići razinu svijesti o važnosti osiguranja i koristi koje imaju kako građani tako i država.

Nakon potresa koji je pogodio Zagreb i okolicu u ožujku osiguravatelji su promptno reagirali pa je do kraja studenoga isplaćeno ukupno 237,5 milijuna kuna i obrađeno 7.269 odštetnih zahtjeva građana. Iskustva iz zagrebačkog potresa pokazala su i kako je jedan od najvećih problema bio iznimno mali postotak višestambenih zgrada koje imaju osiguranje od potresa.

Novi veliki potresi u Sisačko-moslavačkoj županiji dodatno će osvijestiti potrebu ljudi za osiguranjem imovine.

Stoga bi poboljšanju trenda osiguranja u ovoj godini trebala doprinijeti i obaveza prema kojoj bi suvlasnici zgrada trebali osigurati zajedničke dijelove zgrade od osnovnih rizika i dopunskih rizika kao što je potres. Doprinos promjeni trenda također bi trebala dati i tijela države zadužena za upravljanje imovinom koja vlastitim primjerom ugovaranja osiguranja mogu dodatno potaknuti gospodarstvo i građane na odgovarajuću osigurateljnu zaštitu.

Društva za osiguranje pozivaju građane da prijavljuju štete on-line uz preporuku da unaprijed pripreme fotografije oštećenja kako bi se proces prijave ubrzao. Rokovi za isplatu šteta ne mogu biti dulji od četrnaest dana, računajući od trenutka kada je osiguratelj dobio obavijest da se osigurani slučaj dogodio (osim ako je za utvrđivanje postojanja osigurateljeve obveze ili njezina iznosa potrebno stanovito vrijeme), a osiguratelj je dužan isplatiti osigurninu određenu ugovorom u roku od trideset dana od dana primitka odštetnog zahtjeva ili ga u istom roku obavijestiti da njegov zahtjev nije osnovan.


 

Autor: Pokreni posao

najkraći put do najbolje informacije za one koji žele stvarati nove vrijednosti

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 Email -- 0 Flares ×
%d blogeri kao ovaj: