Program Kreativna Europa

2021-2027

0 Flares 0 Flares ×

Zagreb, 28. kolovoza 2020. – Razmotrivši mogućnost spajanja programa Kreativna Europa s drugim programima koji podržavaju europske vrijednosti, prava i pravdu, Europska komisija odlučila je nastaviti program Kreativna Europa u formi samostalnog programa, povećavajući mu proračun za 17%.

To je jedini program koji je usredotočen isključivo na kulturne i kreativne aktivnosti i poduzeća te spada pod kategoriju „Kohezija i vrijednosti“ višegodišnjeg financijskog okvira 2021. – 2027. godine.

Postojeći program usredotočen je na ekonomsku dimenziju kulturnog sektora i njegov doprinos otvaranju novih radnih mjesta i gospodarskom rastu. Neki su dionici izrazili zabrinutost zbog tako snažnog ekonomskog pristupa kulturi.

Prema predloženom programu, ekonomska dimenzija je tek jedna od osovina koja pripada društvenoj dimenziji i doprinosu kulture u međunarodnim odnosima.

Predloženi okvir za kulturnu politiku stoga ističe ne samo ekonomsku dimenziju kulturnog i kreativnog sektora, već i ulogu kulture u socijalnoj koheziji i njezin odnos prema stvaralačkoj i umjetničkoj slobodi i raznolikosti te slobodi i pluralizmu medija.

I Parlament i Vijeće usuglasili su stajališta oko prijedloga, a pregovori u trijalogu (između institucija EU, op.a.) započeli su još u jesen 2019. s ciljem postizanja dogovora prije prvog čitanja u Vijeću.

Dodatne informacije o Programu Kreativna Europa 2021-2027


 

Autor: Pokreni posao

najkraći put do najbolje informacije za one koji žele stvarati nove vrijednosti

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 Email -- 0 Flares ×
%d blogeri kao ovaj: