Projekt InnovaMare

Online Kick-off konferencija

0 Flares 0 Flares ×
Mateo Ivanac, Voditelj projekta InnovaMare

Zagreb, 22. srpnja 2020. – Danas se održava internetska, tzv. “kick-off” konferencija projekta InnovaMare, u organizaciji Instituta Ruđer Bošković i Hrvatske gospodarske komore. Događaj se održava putem platforme MS Teams, a link za pristup konferenciji, dostupan je nakon prijave na mail:innovamare@hgk.hr Tema konferencije je transfer tehnologija i suradnja između sveučilišta, industrije, kreatora politika i građanstva (tzv. quadruple helix).

Projekt InnovaMare osmišljen je kako bi se razvio i uspostavio model inovacijskog ekosustava na području podvodne robotike i senzorike za potrebe kontrole i nadzora onečišćenja u Jadranskom moru uz poboljšanje uvjeta na strateškoj i operativnoj razini prekogranične suradnje privatnog i znanstvenog sektora.

Naime, Jadransko je more suočeno s negativnim posljedicama prekomjernog ribolova i raznih onečišćenja, od odbačenih plastičnih predmeta do zagađenja naftom. Sve to može dovesti do trovanja i smrti riba, kao i do nestanka biljnog svijeta o kojem ovisi i ljudsko zdravlje.

HGK je nositelj projekta, vrijednog 5,6 milijuna eura, sufinanciranog iz EU fonda za regionalni razvoj u okviru programa prekogranične suradnje Italija – Hrvatska 2014.- 2020.

*Partnerski konzororcij, uz Hrvatsku gospodarsku komoru kao nositelja projekta, čini 13 projektnih partnera: Sveučilište u Rijeci, Fakultet elektronike i računarstva u Zagrebu, Sveučilište u Dubrovniku, Institut Ruđer Bošković, Šibensko-kninska županija, Geomar d.o.o., Split, Unioncamere del Veneto, Italija, Mare FVG, Italija, Università di Trieste, Italija, Servizio Ricerca Innovazione Energia, Bologna, Italija, Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione della Regione Puglia, Bari, Italija, The Institute of Marine Sciences (ISMAR), Italija, Commtec s.r.l., Italija.

Mateo Ivanac, voditelj projekta objasnio je na YouTubeu, smisao i bit tog projekta.


 

Autor: Pokreni posao

najkraći put do najbolje informacije za one koji žele stvarati nove vrijednosti

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 Email -- 0 Flares ×
%d blogeri kao ovaj: