Put prema energetskoj obnovi zgrada

Konferencija

0 Flares 0 Flares ×

30. ožujka 2022. – Jučer je Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj, u partnerstvu s Ministarstvom prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine i portala ZGRADOnačelnik.hr održalo edukativnu konferenciju „Od plana za oporavak i otpornost prema energetskoj obnovi zgrada“.

Na konferenciji su predstavljene investicije i reforme u području obnove zgrada predviđene Planom za oporavak i otpornost kao i uvjeti potrebni za prijavu na javni poziv.

Uz državnu tajnicu prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Sanju Bošnjak, na konferenciji su sudjelovali i viša ekonomska savjetnica u Predstavništvu Europske komisije u Hrvatskoj, Judita Cuculić Župa, viši znanstveni suradnik u Institutu Hrvoje Požar Toni Borković, Domagoj Šešok ispred Udruga upravitelj, GSKG, Antonija Mlikota, predstavnica suvlasnika, Natko Bilić, Planetaris te drugi predstavnici Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.

Viša ekonomska savjetnica u Predstavništvu Europske komisije u Hrvatskoj, Judita Cuculić Župa je naglasila: „Od ukupnog iznosa koji je na raspolaganju Hrvatskoj u okviru Nacionalnog plana za oporavak i otpornost, a riječ je o 6,3 milijarde eura u bespovratnim sredstvima, čak 40.3 % sredstava namijenjeno je investicijama i reformama koje će doprinijeti ostvarivanju klimatskih ciljeva. Značajan dio toga čine ulaganja u energetsku obnovu zgrada koja će smanjiti emisije štetnih plinova, povećati kvalitetu života građana i omogućiti velike uštede na računima za energiju. Poziv za energetsku obnovu stambenih zgrada, o kojem je bilo riječi na današnjoj radionici tek je početak ovog procesa.“

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine do kraja ožujka objavit će javni poziv kojim se pozivaju zainteresirani na dostavu projektnih prijedloga za energetsku obnovu stambenih zgrada neoštećenih u potresu. U tu svrhu osigurana su sredstva u iznosu od 300 milijuna kuna.

Danas, Europska unija je suočena s klimatskom i ekološkom krizom ali i s i krizom sigurnosti opskrbe plinom i ovisnosti o dobavljaču koji joj izričito prijeti. Stoga, provedba Europskog zelenog plana i prelazak na obnovljive izvore energije mora se ubrzati.

Energetska obnova zgrada, značajan je korak u tom smjeru. To je prvi korak ka smanjenju računa za potrošnju energije i odmak suvlasnika zgrade od rizika energetskog siromaštva. U skladu s ciljevima Europskog zelenog plana, a sredstvima iz Mehanizma za oporavak i otpornost, Europska komisija sufinancira energetsku obnovu stambenih zgrada u Hrvatskoj, u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO).


 

Autor: Pokreni posao

najkraći put do najbolje informacije za one koji žele stvarati nove vrijednosti

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 Email -- 0 Flares ×
%d bloggers like this: