Pvezivanje civilne, obrambene i svemirske industrije

Akcijski plan za postizanje sinergije

0 Flares 0 Flares ×

23. veljače 2020. – Europska komisija predstavila je Akcijski plan za postizanje sinergije između civilne, obrambene i svemirske industrije kako bi dodatno povećala tehnološke prednosti Europe i poduprla njezinu industrijsku bazu.

Akcijski plan osmišljen je u kontekstu mogućnosti da se prvi put uz financiranje EU-a istraži i iskoristi potencijal tehnologija koje se koriste u obrambene, svemirske i civilne svrhe (primjerice računakni oblak, procesori, kibertehnologije, kvantna i umjetna inteligencija) i tako unaprijedi europska inovativnost.

© Autorsko pravo Europske komisije 2021

Glavni ciljevi Akcijskog plana su produbljivanje komplementarnosti programa i instrumenata EU-a koji obuhvaćaju istraživanje, razvoj i primjenu kako bi ulaganja bila učinkovitija, a rezultati djelotvorniji; senzibilizacija europskih građana za gospodarske i tehnološke koristi koje donosi financiranje EU-a za istraživanje i razvoj, među ostalim u području obrane i svemira (spin-offs) i olakšavanje primjene rezultata istraživanja iz civilne industrije i inovacija koje dolaze iz civilnog sektora u europskim projektima obrambene suradnje (spin-ins).

Pokreću se veliki projekti čiji je cilj smanjenje ovisnosti, intenziviranje standardizacije i interoperabilnosti, poticanje prekogranične suradnje, stvaranje novih vrijednosnih lanaca i reagiranje na društvene i strateške potrebe EU-a u cijeloj Uniji.

Uzimajući u obzir te ciljeve, Komisija najavljuje jedanaest mjera koje su usmjerene na međusobnu povezanost civilne, obrambene i svemirske industrije. One konkretno: stvaraju okvir kojim se jačaju sinergije i komplementarnost među svim relevantnim programima i instrumentima EU-a, primjerice u području digitalnih tehnologija, oblaka i procesora; stvaraju sustavan i dosljedan okvir za razvoj ključnih tehnologija u sklopu kojeg se prvo identificiraju ključne tehnologije i budući zahtjevi u pogledu kapaciteta, a zatim pripremaju tehnološki planovi.

Naposljetku, pokreću se veliki projekti čiji je cilj smanjenje ovisnosti, intenziviranje standardizacije i interoperabilnosti, poticanje prekogranične suradnje, stvaranje novih vrijednosnih lanaca i reagiranje na društvene i strateške potrebe EU-a u cijeloj Uniji.

Podupiru se i inovacije, bilo da je riječ o inovacijama koje dolaze iz novoosnovanih poduzeća, malih i srednjih poduzeća (MSP-ovi) ili organizacija za istraživanje i tehnologiju, tako što se olakšava njihov pristup novim mogućnostima, uključujući uspostavom mreže „inkubatora za inovacije.”

Sve to priprema je teran za pokretanje triju velikih projekata koji imaju potencijal pokretanja korjenitih promjena: tehnologije bespilotnih letjelica, koje povećavaju konkurentnost industrije EU-a u tom području su ključne tehnologije s izraženom obrambenom dimenzijom; sigurna povezivosti s pomoću satelitske komunikacijske mreže, koja bi trebala omogućiti otporan sustav povezivosti i veze visoke brzine za sve u Europi na temelju kvantne enkripcije i upravljanja svemirskim prometom, što je potrebno kako bi se izbjegli sudari do kojih bi moglo doći zbog sve veće prisutnosti satelita i svemirskog otpada, uz istodobno osiguravanje autonomnog pristupa svemiru.

Iako je područje primjene Akcijskog plana ograničeno na programe i instrumente EU-a, mogući su slični pozitivni učinci na nacionalnoj razini budu li države članice sufinancirale projekte EU-a. Transatlantsko partnerstvo i suradnja sa zemljama sličnih stavova također mogu pridonijeti radu EU-a u tom području.

Više pojedinosti


Pitanja i odgovori: Akcijski plan za postizanje sinergije između civilne, obrambene i svemirske industrije

 


 

Autor: Pokreni posao

najkraći put do najbolje informacije za one koji žele stvarati nove vrijednosti

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 Email -- 0 Flares ×
%d bloggers like this: