Racionalizacija i manje nameta

Što poduzetnici očekuju od lokalne samouprave

0 Flares 0 Flares ×
Istraživanju se odazvalo gotovo 200 tvrtki koje zapošljavaju više od 14.000 djelatnika. Foto: Andrea Piacquadio / Pexels

4. lipnja 2021. – Anketa Hrvatske udruge poslodavaca, provedena tijekom svibnja među članicama te udruge, provedena s ciljem ispitivanja očekivanja poduzetnika od predstavnika lokalne i regionalne samouprave pokazala je da tvrtke očekuju racionalizaciju troškova, smanjenje broja zaposlenih u državnoj i javnoj upravi, ukidanje administrativnih opterećenja i komunalnih nameta, a lokalna vlast ocijenjena je slabašnom dvojkom.

Istraživanju se odazvalo gotovo 200 tvrtki koje zapošljavaju više od 14.000 djelatnika. Jedna četvrtina ispitanika posluje na prostoru čitave Hrvatske i grada Zagreba, dok je ostatak ispitanika jednakomjerno raspoređen po ostalim hrvatskim regijama. Većina anketiranih dolazi iz udruge malih i srednjih poduzetnika, zatim velikih članova, informacijsko-komunikacijske branše i udruge trgovine.

Racionalizacija troškova, smanjenje broja zaposlenih u državnoj i javnoj upravi, ukidanje administrativnih opterećenja i komunalnih nameta.

Anketom se pokušalo saznati i mišljenje poduzetnika o tome u kojem dijelu donošenja ključnih razvojnih politika i ciljeva vide najveći prostor za poboljšanje, a istraživanje je segmentirano na gradsku / općinsku vlast te zasebno regionalnu / županijsku samoupravu.

Regionalno, prioriteti poduzetnika se ponešto razlikuju. U Zagrebu je ukidanje ili smanjenje prireza na prvom mjestu, dok je na području Dalmacije prioritet donošenje novih prostornih i urbanističkih planova te ulaganje u izgradnju nove poduzetničke zone. Poduzetnici s područja Slavonije na visoko mjesto prioriteta stavljaju ishodovanje građevinskih te drugih dozvola i uvjerenja uz ukidanje administrativnih opterećenja i nameta. Poduzetnicima iz Istre i Primorja ukidanje administrativnih opterećenja i nameta je prioritetno.

Poduzetnici očekuju da ih se više uključi u rad lokalnih vlasti.

Poduzetnici očekuju da ih se više uključi u rad lokalnih vlasti. Predlažu formiranje gospodarskih savjeta pri uredu gradonačelnika i župana, tijela od najviše petnaestak poduzetnika iz privatnog sektora, predstavnika školstva i ostalih čimbenika koji su važni u gospodarskom razvoju neke zone. Taj savjet bi raspravljao gospodarska pitanja iz lokalne domene, uvjeta poslovanja, izdavanja dozvola do školstva i na tako davao dodanu vrijednost gospodarstvu i široj zajednici.

Prosječna ocjena gradske / općinske vlasti prema mišljenju HUP-ovih poduzetnika za poticanje poduzetništva i poduzetničke klime je slabašna dvojka (prosjek 2,3). Iznimke su gradovi Bjelovar, Virovitica, Sveta Nedelja i općina Lokve koji su dobili visoke prosječne ocjene.

Više od 60% ukupno anketiranih poduzetnika smatra da su se do sada EU fondovi koristili za razvoj javne infrastrukture lokalne i regionalne samouprave, tako da društvo od njih nije imalo puno koristi u razvoju poduzetništva.

Što se tiče županijskih nadležnosti, dodjela bespovratnih potpora poduzetnicima kroz sustave poticajnih mjera i donošenje novih županijskih razvojnih planova s ciljem povlačenja EU sredstava dvije su inicijative koje su poduzetnici istaknuli kao najznačajnije za pokretanje snažnijeg investicijskog ciklusa i otvaranje dodatnih radnih mjesta.

Razlog ukupnog nezadovoljstva poduzetnika vjerojatno leži i u lošem korištenju EU fondova, naime više od 60% ukupno anketiranih poduzetnika smatra da su se do sada EU fondovi dominantno koristili za razvoj javne infrastrukture lokalne i regionalne samouprave, a više od 40% njih vjeruje da lokalna samouprava nije bila spremna za korištenje EU fondova pa nismo kao društvo od njih imali puno koristi u razvoju poduzetništva.

Poseban dio istraživanja bio je posvećen mogućem poboljšanju kvalitete života građana jer je HUP svjestan da je za zadržavanje ili privlačenje kvalitetnih ljudi, neophodno osigurati balans privatnog i poslovnog života.

Poslodavci s područja Slavonije na visoko mjesto prioriteta za poboljšanje kvalitete života stavljaju povećanje javnih površina, izgradnju parkova, šetnica, biciklističkih staza, u regiji Dalmacija najvažnija im je modernizacija ili izgradnja komunalne infrastrukture, Istra i Primorje uz komunalnu infrastrukturu ističu izgradnju i modernizaciju vrtića i osnovnih škola te jačanje lokalne prometne infrastrukture što je prioritet i za poslodavce iz sjevernih županija Hrvatske.

Više pojedinosti


 

Autor: Pokreni posao

najkraći put do najbolje informacije za one koji žele stvarati nove vrijednosti

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 Email -- 0 Flares ×
%d bloggers like this: