Rast vrijednosti građevinskih radova

Mnoštvo novih narudžbi

0 Flares 0 Flares ×

Zagreb, 9. prosinac 2019. – U trećem kvartalu ove godine nastavljen je rast vrijednosti izvršenih građevinskih radova s vlastitim radnicima poslovnih subjekata s 20 i više zaposlenih koji se kontinuirano proteže od početka 2015. godine.

U odnosu na isti kvartal prošle godine vrijednost radova povećana je za visokih 16,1% uz ubrzanje međugodišnjeg rasta u odnosu na prethodni kvartal. Rast se u većoj mjeri temelji na povećanju vrijednosti radova na ostalim građevinama (24,7% na godišnjoj razini) nego na rastu vrijednosti radova na zgradama (7,3%).

Rast vrijednosti radova na ostalim građevinama ustalio se od trećeg kvartala prošle godine, a tijekom ove godine postao je dinamičniji od rasta vrijednosti radova na zgradama pod utjecajem porasta radova u niskogradnji poduprtih sve boljim korištenjem raspoloživih sredstava iz fondova EU.

Istodoban rast vrijednosti radova u visokogradnji i niskogradnji rezultirao je kontinuitetom dvoznamenkastoga rasta ukupne vrijednosti izvršenih građevinskih radova s vlastitim radnicima, koji je prisutan od posljednjeg kvartala 2018. godine. U takvim je okolnostima vrijednost izvršenih radova s vlastitim radnicima u razdoblju od siječnja do rujna 2019. bila 18,1% veća u odnosu na isto razdoblje 2018. godine (8,1% kod zgrada i 28,8% kod ostalih građevina).

Na mogućnost nastavka pozitivnih kretanja u građevinskoj aktivnosti upućuju podaci o kretanju vrijednosti novih narudžbi koja je u trećem kvartalu ove godine u odnosu na isto razdoblje prošle godine porasla za 32,2%, uz rast vrijednosti narudžbi na zgradama (za 35,0%) i porast vrijednosti narudžbi za radove na ostalim građevinama (za 29,6%).

Riječ je o strukturno ujednačenim i povijesno visokim stopama rasta novih narudžbi koje u bližoj budućnosti osiguravaju solidan rast građevinske aktivnosti i time nastavak pozitivnog doprinosa građevinarstva ukupnom gospodarskom rastu zemlje.

Izvor: HGK

___

Autor: Pokreni posao

najkraći put do najbolje informacije za one koji žele stvarati nove vrijednosti

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 Email -- 0 Flares ×
%d bloggers like this: