Revidirane smjernice za regionalne potpore

Nova pravila

0 Flares 0 Flares ×
Smjernice za regionalne potpore zadržavaju snažne zaštitne mjere kojima se onemogućuje da države članice koriste javna sredstva u svrhu premještanja radnih mjesta iz jedne države članice EU-a u drugu, što je ključno za pošteno tržišno natjecanje na jedinstvenom tržištu. Foto: EU

26. travnja 2021. – Europska komisija donijela je revidirane smjernice za regionalne državne potpore kojima se utvrđuju pravila u skladu s kojima države članice mogu dodjeljivati državne potpore poduzetnicima radi doprinosa gospodarskom razvoju područja u EU-u koja su u nepovoljnom položaju, uz ravnopravne uvjete za sve države članice. Revidirane smjernice stupit će na snagu 1. siječnja 2022.

Smjernice za regionalne potpore prvi su skup pravila o državnim potporama koji se revidira nakon objave europskog zelenog plana i europske industrijske i digitalne strategije. Jedna od novosti je i povećana mogućnost država članica za potporu regijama koje su suočene s tranzicijskim ili strukturnim poteškoćama kao što je depopulacija.

Komisija je revidirane Smjernice za regionalne potpore donijela na temelju evaluacije postojećih pravila provedene 2019. i opsežnog savjetovanja o nacrtu teksta sa svim dionicima, uključujući države članice, regionalna i lokalna tijela, poslovna udruženja, interesne skupine, pojedinačne poduzetnike i građane.

Revidirane Smjernice za regionalne potpore uključuju niz ciljanih prilagodbi u svrhu pojednostavnjenja na temelju iskustva stečenog primjenom prethodnih pravila te kako bi se uzeli u obzir novi prioriteti politike povezani s europskim zelenim planom i europskom industrijskom i digitalnom strategijom.

Prva revizija regionalnih potpora predviđena je tijekom 2023. godine, na sredini programskog razdoblja, a provesti će se na temelju ažuriranih statističkih podataka koji odražavaju novija gospodarska kretanja.

Smjernice za regionalne potpore zadržavaju snažne zaštitne mjere kojima se onemogućuje da države članice koriste javna sredstva u svrhu premještanja radnih mjesta iz jedne države članice EU-a u drugu, što je ključno za pošteno tržišno natjecanje na jedinstvenom tržištu.

Revidirane Smjernice za regionalne potpore stupit će na snagu 1. siječnja 2022., što će državama članicama omogućiti dovoljno vremena za izradu karata regionalnih potpora. Države članice sada mogu dostaviti Komisiji svoje buduće karte regionalnih potpora, o kojima će se donijeti pojedinačne odluke. Državne potpore (europa.eu)

Više pojedinosti


 

Autor: Pokreni posao

najkraći put do najbolje informacije za one koji žele stvarati nove vrijednosti

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 Email -- 0 Flares ×
%d blogeri kao ovaj: