Smart Factory Hub

JOŠ SAMO TRI DANA ZA PRIJAVU!

0 Flares 0 Flares ×
Vrijednost Javnog poziva je 15 tisuća Eura, a otvoren je još samo tri dana, do 18. siječnja 2019. godine do 15 sati.

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo inovacije i investicije, HAMABG-BICRO poziva sve zainteresirane da dostave prijavu za izradu studije izvodljivosti pametnih i inovativnih rješenja u sklopu projekta Smart Factory Hub.

Smart Factory Hub je projekt koji financira Program transnacionalne suradnje Dunav 2014. – 2020. i kojim se želi unaprijediti istraživanje i razvoj te uvjeti poslovanja i međunarodna suradnja u prerađivačkoj industriji.

Javni poziv “Industrija 4.0 – pametna i inovativna rješenja”, namijenjen je malim poduzetnicima (Veličina poduzeća definirana je Uredbom Komisije (EU) br. 651/2014) koji žele u svoje poslovanje uvesti inteligentna i inovativna rješenja i sudjelovati u testiranju prekogranične vaučer sheme koja podupire međuregionalni prijenos pametnih rješenja na domaće tržište.

Svrha Javnog poziva je financiranje troška izrade studije izvodljivosti za subjekte malog gospodarstva (registrirani u Republici Hrvatskoj i prema Odluci o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti NKD 2007 (NN 58/07 i 72/07) za područje C: Prerađivačka industrija) od strane pružatelja pametnog rješenja – inozemnog entiteta.

Prijavitelj može predati samo jednu prijavu na ovaj Javni poziv. Ako se zaprimi više prijava od istog prijavitelja, uvažit će se samo prva pristigla prijava dok ostale neće biti uzete u razmatranje. Pametno inovativno rješenje mora biti u skladu s ciljem i predmetom Javnog poziva. Prijave na Javni poziv podnose se putem Prijavnog obrasca isključivo putem elektroničke pošte na adresu: smartfactoryhub [at] hamagbicro.hr

Otvaranje prijava neće biti javno i održat će se u prostorijama dobavljača najkasnije pet radnih dana nakon roka za podnošenje prijava.

Više pojedinosti o Smart Factory Hub projektu pročitajte OVDJE.

Natječajnu dokumentaciju možete pronaći ovdje.

Autor: Zvonko Pavić

novinar i urednik

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 Email -- 0 Flares ×
%d bloggers like this: