Smjernice za zaštitu poslovnih podataka

Komunikacija o čuvanju povjerljivih informacija

0 Flares 0 Flares ×

Zagreb, 23. srpnja 2020. – Europska komisija donijela je Komunikaciju o zaštiti povjerljivih informacija u postupcima privatnopravne provedbe Unijina prava tržišnog natjecanja koji se vode pred nacionalnim sudovima. Komunikacija je donesena nakon ciljanog javnog savjetovanja koje je Komisija pokrenula još prije godinu dana, pozvavši 29. srpnja 2019. dionike na očitovanje o nacrtu komunikacije.

Tijekom javnog savjetovanja Komisija je zaprimila doprinose raznih dionika koji su potvrdili da postoji potreba za dodatnim smjernicama u vezi s otkrivanjem dokaza. Direktivom o naknadi štete za kršenje odredaba prava tržišnog natjecanja pomaže se građanima i poduzećima koji su žrtve kršenja protu monopolskih pravila Unije da zatraže odštetu.

U tom pogledu, nacionalni sudovi vjerojatno će primati zahtjeve za otkrivanje dokaza koji sadržavaju povjerljive informacije. Vrlo je važno da nacionalni sudovi pronađu pravu ravnotežu između prava tužitelja na pristup relevantnim informacijama i prava stranke na zaštitu povjerljivih informacija.

Kako bi pružila potporu nacionalnim sudovima u tom zadatku, Komisija je donijela Komunikaciju kojom se nacionalnim sudovima nastoje pružiti praktične smjernice za odabir učinkovitih zaštitnih mjera uzimajući u obzir, među ostalim, posebne okolnosti predmeta, vrstu zatraženih informacija, opseg otkrivanja, predmetne stranke i odnose te administrativno opterećenje i troškove.


 

 

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 Email -- 0 Flares ×
%d blogeri kao ovaj: