Smjernice za rad na vrućini

0

Obaveza poslodavaca

0 Flares 0 Flares ×

11. kolovoza 2023. – Toplinski stres predstavlja rizik za radnike kako na zatvorenom tako i u otvorenom prostoru u svim djelatnostima i sektorima. Ozbiljnost tog stresa ovisi o lokaciji rada, ali i o individualnim karakteristikama kao što su dob, zdravlje, socioekonomski status pa čak i spol.

Sve to mora se uzeti u obzir u mjerama usmjerenima na rješavanje i ublažavanje rizika rada na toplini. Radnici obavljaju poslove na kojima se radi na visokim temperaturama unatoč primjeni svih pravila zaštite na radu poput poslova kuhara, pekara, poštara, građevinskih radnika, poslova u ljevaonicama i slično.

EU OSHA – Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu izradila je smjernice za rad na vrućini. 

Zbog specifičnosti radnog procesa na tim poslovima radnici će morati obavljati svoje poslove unatoč visokim temperaturama, ali je poslodavac obvezan u tim situacijama držati se propisanih smjernica kod rada u uvjetima visokih temperatura.

Pravilnikom o zaštiti na radu za mjesta rada (NN 105/2020) propisano je kako je u odnosu na zaštitu od nepovoljnih vremenskih uvjeta (rad pri niskim i visokim temperaturama na otvorenom prostoru) poslodavac dužan postupati u skladu sa uputama i smjernicama nadležnog zavoda za javno zdravstvo u području medicine rada (https://www.hzjz.hr/aktualnosti/preporuke-za-zastitu-od-vrucina/ )

U cilju očuvanja zdravlja, radne sposobnosti i optimalne učinkovitosti radnika prilikom izloženosti visokim temperaturama te kako bismo poslodavcima olakšali primjenu propisanih mjera smjernice koje je izradila EUOSHA, možete pronaći sljedećoj poveznici: SMJERNICE ZA RAD NA VRUĆINI | MROSP – Unapređivanje zaštite na radu (mrms.hr)


 

Autor: Pokreni posao

najkraći put do najbolje informacije za one koji žele stvarati nove vrijednosti

Leave a Reply

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 Email -- 0 Flares ×
%d bloggers like this: