Socijalne obveznice

EU SURE

0 Flares 0 Flares ×

Bruxelless, 9. listopada 2020. – Europska komisija je krajem ovog tjedna najavila izdavanje vrijednosnih papira u okviru instrumenta EU SURE u ukupnom iznosu do 100 milijardi sura u obliku socijalnih obveznica. U tu je svrhu donešen Okvir za socijalne obveznice, koji je prošao neovisnu procjenu.

Sredstva prikupljena tim obveznicama stavit će se na raspolaganje državama članicama korisnicama u obliku zajmova kako bi im se pomoglo u pokrivanju troškova izravno povezanih s financiranjem nacionalnih programa skraćenog radnog vremena i sličnih mjera donesenih kao odgovor na pandemiju.

Okvir pokazuje ulagateljima kako će se sredstva prikupljena izdavanjem obveznica SURE upotrijebiti za jasno utvrđeni cilj: ublažavanje socijalnih i drugih posljedica pandemije koronavirusa i njezinih posljedica u cijelom EU-u. Istodobno će Komisijin Okvir za socijalne obveznice pridonijeti daljnjem razvoju tržišta socijalnih obveznica, koje je jedan od stupova europskog tržišta „održivog financiranja”.

Kako bi se zajamčilo da će se sredstva upotrijebiti u socijalne svrhe, Okvirom za socijalne obveznice, koji se temelji na Uredbi SURE, utvrđeno je da su države članice dužne izvješćivati o tome kako su ta sredstva utrošena. U skladu s Okvirom države članice dužne su izvješćivati i o socijalnom učinku obveznica EU SURE. Na temelju informacija iz tih izvješća Europska komisija moći će pokazati ulagateljima da su obveznice EU SURE iskorištene za financiranje programa s pozitivnim socijalnim učinkom.

Komisija je izradila i predstavila Okvir za socijalne obveznice kako bi privukla ulagatelje koji žele da se njihova sredstva upotrijebe za projekte zaštite okoliša te socijalnog i korporativnog upravljanja. Komisijin Okvir za socijalne obveznice izrađen je uz potpuno poštovanje načela socijalnih obveznica koje je objavilo Međunarodno udruženje tržišta kapitala (ICMA). Neovisnu evaluaciju Okvira provela je vanjska konzultantska organizacija Sustainalytics.

Prva transakcija uslijedit će u drugoj polovini listopada.

Više pojedinosti


 

Autor: Pokreni posao

najkraći put do najbolje informacije za one koji žele stvarati nove vrijednosti

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 Email -- 0 Flares ×
%d blogeri kao ovaj: