Spremni za otvoreno bankarstvo

Erste Group pruža pristup API sučeljima svojih podružnica

0 Flares 0 Flares ×

Erste Group Bank AG odlučila je pružiti jedinstven pristup sučelju za programiranje aplikacija (API) svojih podružnica u Srednjoj i Istočnoj Europi. API sučelja Erste Groupa bave se uslugama i ulogama propisanih Direktivom o platnim uslugama 2 (PSD2).

Erste Developer Portal (http://developers.erstegroup.com) služi kao središnja platforma za pristup otvorenim API sučeljima Erste Groupa. Putem portala novim pružateljima platnih usluga se osigurava dokumentacija, pristup API sučelju i mogućnosti testiranja u testnom okruženju (tzv. sandboxu).

Od sredine svibnja 2019. godine više od 120 organizacija registriralo se na Erste Developer Portal, a u produkciji je već 25 različitih API rješenja temeljenih na podacima i uslugama koje platforma nudi.

Češka podružnica Erste Groupa Češka Spořitelna bila je prva unutar bankarske grupacije koja je ponudila pristup otvorenom API sučelju početkom 2018. godine. Postojeća Erste API sučelja rezultirale su izvrsnim povratnim informacijama od strane pružatelja platnih usluga i partnera, što je doprinijelo prepoznatljivosti Erste Groupa kao „majstora u otvorenosti“ u anketi Open Banking Monitor koju je objavio Innopay.

Regulatorno okruženje direktive PSD2 stvara novu konkurenciju u platnim uslugama pružajući pružateljima platnih usluga mogućnost pristupa podacima o platnom računu klijenta – na temelju izričitog pristanka tog klijenta. Pružanje pristupa širem spektru usluga klijentima, promicanje inovacija i povećanje zaštite potrošača neki su od ciljeva kojima teži ovo regulatorno okruženje. Istovremeno, to doprinosi i povećanoj potrebi klijenata za učinkovitim upravljanjem svojim bankovnim podacima.

Prema PSD2 direktivi i pratećim regulatornim tehničkim standardima (RTS), sve podružnice Erste Groupa (osim podružnice u Srbiji, koja nije članica EU-a) moraju osigurati izravan pristup odobrenim/prijavljenim te reguliranim netradicionalnim pružateljima platnih usluga. To uključuje mogućnost pristupa podacima o bankovnom računu klijenta i mogućnost provođenja platnih transakcija, a sve na izričiti zahtjev klijenta. Uvođenjem novih API sučelja za pružatelje platnih usluga putem Erste Developer Portala, Erste Group je poduzo odlučan korak u ispunjavanju zahtjeva PSD2 direktive.

___

Autor: Pokreni posao

najkraći put do najbolje informacije za one koji žele stvarati nove vrijednosti

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 Email -- 0 Flares ×
%d bloggers like this: