Stiglo 818 milijuna eura

Next Generation EU: Hrvatskoj

0 Flares 0 Flares ×
Hrvatska bi trebala primiti ukupno 6,3 milijarde eura.

29. rujna 2021. – Europska komisija Hrvatskoj isplatila 818 milijuna eura, ili 13% ukupnog iznosapredviđenog za pretfinanciranje u okviru Mehanizma za oporavak i otpornost. Hrvatska bi trebala primiti ukupno 6,3 milijarde eura, Europsla komisija će odobriti daljnje isplate na temelju provedbe ulaganja i reformi utvrđenih u hrvatskom planu za oporavak i otpornost. Isplata je uslijedila je nakon nedavne uspješne provedbe prvih operacija zaduživanja u okviru instrumenta NextGenerationEU.

Do kraja godine Komisija namjerava prikupiti ukupno 80 milijardi eura u okviru dugoročnih instrumenata, koji će se dopuniti kratkoročnim obveznicama EU-a, radi financiranja prvih planiranih isplata državama članicama u okviru instrumenta NextGenerationEU.

Mehanizam za oporavak i otpornost je okosnica instrumenta NextGenerationEU kojim će se za potporu ulaganjima i reformama u državama članicama osigurati 800 milijardi eura (u tekućim cijenama). Hrvatski plan dio je jedinstvenog odgovora EU-a na krizu izazvanu pandemijom bolesti COVID-19.

Mehanizmom za oporavak i otpornost financirati če se projekti koji bi trebali snažno preobraziti hrvatsko gospodarstvo i društvo. Primjerice, tim novcem modernizirati će se željezničke pruge, razviti mreža autonomnih električnih taksijas popratnom infrastrukturom prilagođenom osobama s invaliditetom, postaviti 1300 stanica za punjenje električnih vozila i uvesti u Hrvatsku vozila i plovila s nultim emisijama.

Planom će se osigurati 126 milijardi eura za poboljšanje digitalne povezivosti ruralnih područja povećanjem nacionalne pokrivenosti širokopojasnom gigabitnom mrežom u ruralnim područjima i izgradnjom infrastrukture elektroničkih komunikacija. Uložit će se i 287 milijuna eura za potporu digitalnoj tranziciji javne uprave, uključujući digitalizaciju pravosudnog sustava, interoperabilnost vladinih informacijskih sustava, uvođenje digitalne osobne iskaznice, uvođenje pametnih oblika rada i uspostavu jedinstvene točke za pristup svim elektroničkim uslugama javne uprave.

739 milijuna eura će se uložiti u poboljšanje poslovnog okruženja smanjenjem administrativnog opterećenja i regulatornih zahtjeva za profesionalne usluge te povećanjem pristupa financiranju za poduzeća. Previđeno je i 200 milijuna eura za povećanje učinkovitosti javnog sektora i pravosuđa. U okviru tog plana uložit će se i 277 milijuna eura za potporu zapošljavanju i socijalnoj uključenosti preoblikovanjem aktivnih politika tržišta rada radi poticanja zapošljavanja i samozapošljavanja, financiranjem vaučera za programe osposobljavanja i usavršavanja, poboljšanjem primjerenosti, usmjerenosti i obuhvata socijalnih naknada te razvojem novih socijalnih usluga.

Više pojedinosti


 

 

 

Autor: Pokreni posao

najkraći put do najbolje informacije za one koji žele stvarati nove vrijednosti

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 Email -- 0 Flares ×
%d bloggers like this: