Što je OPG?

Za osnivanje OPG-a ne treba osigurati temeljni kapital, niti treba imati odgovarajuću stručnu spremu.

0 Flares 0 Flares ×

OPG je kratica za obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo – pravnu osobu na kojoj jedna ili više fizičkih osoba obavljaju razne poljoprivredne djelatnosti i poslove, koristeći se vlastitim ili unajmljenim resursima.

OPG nije jedina forma koja se koristi kao formalno pravna osoba za obavljanje poljoprivrednih djelatnosti. Poljoprivredom se može baviti i obrt registriran za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, trgovačko društvo (d.o.o.) ili zadruga registrirana za iste djelatnosti.

Kod OPG-a nužno je da jedna punoljetna osoba ima funkciju Nositelja OPG-a. To je osoba koja odgovara za poslovne posljedice koje proizlaze iz rada poljoprivrednog gospodarstva. OPG može imati više članova. To su najčešće punoljetni članovi iste obitelji ili kućanstva, koji imaju prebivalište na istoj adresi, a rade stalno ili povremeno na poljoprivrednom gospodarstvu.

OPG mora imti definiran naziv pod kojim će poslovati. Taj naziv sastoji se od imena OPG-a i imena i prezimena Nositelja OPG-a i sjedišta. OPG može koristiti i skraćeni naziv OPG-a, koji se sastoji samo od naziva OPG-a i sjedišta. Naziv treba istaknuti na adresi sjedišta, kao i na svim drugim mjestima na kojima OPG obavlja svoje djelatnosti. Sjedište OPG-a definira se prema mjestu prebivališta ili boravišta Nositelja OPG-a.

Članovi OPG-a mogu ostvariti prava i obveze iz radnog odnosa, ako ta prava ne ostvaruju po nekoj drugoj osnovi.

OPG treba zpisati u Upisnik, a uvjeti za upis je posjedovanje poljoprivrednih resursa, i obavljanje poljoprivredne djelatnosti.

Za osnivanje OPG-a ne treba osigurati temeljni kapital, niti treba imati odgovarajuću stručnu spremu.

____

Autor: Pokreni posao

najkraći put do najbolje informacije za one koji žele stvarati nove vrijednosti

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 Email -- 0 Flares ×
%d bloggers like this: