Strogi nadzor online trgovine u Hrvatskoj

Jača zaštita potrošača pri sklapanju ugovora na daljinu putem Interneta

0 Flares 0 Flares ×
Ukupno je provedeno 108 inspekcijskih nadzora te je utvrđeno 18 povreda odredbi Zakona. Foto: Andrea Piacquadio / Pexels

Zagreb, 7. prosinca 2020. – Zbog znatnog porasta online trgovine tržišni inspektori Državnog inspektorata pojačano provode ciljane inspekcijske nadzore u pogledu zaštite potrošačkih prava pri sklapanju ugovora na daljinu putem Interneta te nepoštene poslovne prakse trgovaca u odnosu prema potrošačima.

Spomenute nadzore inspektori obavljaju po službenoj dužnosti, ali i temeljem predstavki (prijava) kojih je u posljednjih nekoliko mjeseci pumo više nego prije.

Samo tijekom studenoga tržišni inspektori Državnog inspektorata proveli su 67 inspekcijskih nadzora u kojima je utvrđeno ukupno 18 povreda odredbi Zakona o zaštiti potrošača i Zakona o elektroničkoj trgovini.

Konkretno, trgovac nije na jasan i razumljiv način obavijestio potrošača o svim podacima što je protivno članku 57. stavka 1. Zakona o zaštiti potrošača, nije dostavio potrošačima potvrdu o sklopljenom ugovoru na trajnom mediju temeljem odredbe članka 69. Zakona o zaštiti potrošača, naveo je zavaravajuće informacije o glavnim obilježjima proizvoda u odnosu na zemljopisno i tržišno podrijetlo, isti nije bio registriran za usluge informacijskog društva sukladno odredbama Zakona o elektroničkoj trgovini. Protiv počinitelja su poduzete zakonom propisane upravne i/ili prekršajne mjere.

Ukupno je provedeno 108 inspekcijskih nadzora te je utvrđeno 18 povreda odredbi Zakona.

Više pojedinosti


Građani ukoliko smatraju da su neka od njihovih potrošačkih prava ugrožena isto mogu prijaviti Državnom inspektoratu ispunjavanjem elektroničkog obrasca „Podnošenje prijava“ koji je dostupnom na službenim stranicama Državnog inspektorata, slanjem prijave/predstavke poštom na adresu: Državni inspektorat, Šubićeva 29, 10 000 Zagreb ili osobno u Pisarnici Državnog inspektorata.


 

Autor: Pokreni posao

najkraći put do najbolje informacije za one koji žele stvarati nove vrijednosti

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 Email -- 0 Flares ×
%d blogeri kao ovaj: